EÜ, akademisyenlerden geçer not aldı

Ege, “Akademik Kültür ve Destek Sıralamasında” birinci

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 126 devlet 68 vakıf olmak üzere 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyenin görüşü alınarak hazırlanan “Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020” araştırmasının sonuçları yayınlandı. Ege Üniversitesi, devlet üniversiteleri akademik ekoloji genel sıralamasında 72 puan ekolojik düzeyi ile 7’nci sırada yer aldı. EÜ ayrıca, 194 devlet ve vakıf üniversitesinin değerlendirildiği “Üniversitelerin Akademik Kültür ve Destek Sıralaması”nda 93 düzeyinde puan alarak birinci sıraya yerleşti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Necdet Budak, “Üniversiteler, bilginin ve bilgi paylaşımının üretildiği yerlerdir. Ayrıca üniversiteler akademik kimliğin oluşturulduğu, bilgi arayışının süreklilik arz ettiği kurumlardır. Akademik kültürün oluşması yönünde Ege Üniversitesinde önemli projeler gerçekleştirdik. Ulusal ve uluslararası değerlendirme raporlarında her yıl yükselişimiz artarak devam ediyor. Araştırma Üniversitesi olma yolunda bütün akademik birimlerimizle dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüterek, önemli bir ivme yakaladık. Oluşturduğumuz ideal akademik kültürün sonuçlarını görmek bizleri sevindiriyor. ÜniAr’ın yaptığı değerlendirmede akademisyenlerimizin üniversitemizdeki bilim ortamından ve insan ilişkilerinden memnun olduğunu görüyoruz. Çalışmalarını en verimli şekilde sürdürmeleri amacıyla akademisyenlerimize her türlü desteğimiz devam edecektir” diye konuştu.

ÜniAr, Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan araştırmada, akademisyenlerden geri bildirimleri derleyerek elde edilen bulguları kamuoyu ile paylaştı. Araştırma, 11 alanda yapılan değerlendirmelerle sonuca ulaştı. Üniversiteler; akademik ekoloji, akademik özgürlük, yönetimde memnuniyet, tükenmişlik hissi ve mutsuzluk, kurum içi iş birliği, kurum dışı iş birliği, akademik kültür ve destek, yönetimdeki siyasi angajmandan rahatsızlık, öğretim kalitesi, üniversiteye aitlik ve bağlılık hissi, ilişkisel toksidite ve ticarileşme alanlarında değerlendirmeye tabi tutuldu.

EÜ, devlet üniversiteleri akademik ekoloji genel sıralamasında 7. sırada

Türkiye’de mükemmel düzeyde elverişli ekolojinin bulunduğu üniversitenin olmadığı sıralamada, akademik faaliyetlere elverişli ekolojinin olduğu üniversite sayısı 19 oldu. Üniversitelerin akademik ekoloji genel sıralamasında Ege Üniversitesi, 72 ekolojik düzeyiyle 14’üncü sırada yer aldı. Devlet üniversiteleri sıralamasında ise 7’nci sıraya yerleşti. Üniversitelerin tükenmişlik hissi ve mutsuzluk sıralamasında 169’uncu sırada yer alan Ege Üniversitesi, motivasyon ve mutluluk potansiyeli yüksek üniversiteler arasında değerlendirildi. Üniversitelerin kurum içi iş birliği sıralamasında, iş birliği potansiyeli oldukça yüksek üniversiteler arasında yer alan Ege Üniversitesi, kurum dışı iş birliği sıralamasında ise işbirliği geliştirilmesi gereken üniversiteler arasında değerlendirildi. Akademik kültürün yüksek olduğu üniversiteler, akademik geleneklere değer vurgusu ve akademik faaliyetler için destek kültürünün yoğun yaşandığı üniversitelerin sıralandığı akademik kültür ve destek sıralamasında Ege Üniversitesi, 93 düzeyinde puan alarak birinci sıraya yerleşti.

Ege Üniversitesinde sağlıklı bir iletişim ortamı olduğu saptandı

Üniversitelerin yönetimdeki siyasi angajmandan rahatsızlık sıralamasında ise Ege Üniversitesi, Türkiye’de üniversite yönetiminin siyasi angajmanının akademisyene yansıtılmadığı ve ayrımcılık ve ötekileşmeden uzak durulduğu, yönetimin siyasi angajmanı görünür olmayan olumsuz tepki gösterilen üniversiteler arasında yer aldı. Öğretim kalitesi sıralamasında ise Ege Üniversitesi, öğretim seviyesi yüksek kalitede algılanan üniversiteler arasında bulundu. Üniversiteye aitlik ve bağlılık hissi sıralamasında akademisyenlerde olumlu aidiyet ve bağlılık oluşturulduğu belirlenirken, akademisyenler arasında uyumlu üst düzey insani ilişkilerin, sağlıklı iletişimin değerlendirildiği ilişkisel toksidite sıralamasında ise Ege Üniversitesinin sağlıklı bir iletişim ortamı kurduğu saptandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir