“Dinde İstismar, Düşüncede Yabancılaşma, Devlette İhanet: FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi”

Tülay Çolak – Müzeyyen Öztürk

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında “Dinde İstismar, Düşüncede Yabancılaşma, Devlette İhanet: FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” konferansı düzenlendi. Konferansı, yazar ve aynı zamanda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Türkyılmaz verdi.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde yapılan programa, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ Üst Yönetimi, EÜ Senato Üyeleri, idarî ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Konferans öncesi EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “15 Temmuz Kamu Spotu” gösterildi.

Konuşmasına, FETÖ’nün nasıl tanımlanması gerektiğini anlatarak başlayan Dr. Türkyılmaz, “15 Temmuz’un ehemmiyetini anlamak ve ciddiyetini kavramak için o geceye bu tanımlamalar ışığında bakmalıyız. O gece ne olduğunu anlayabilmemiz için örgütün ve Türkiye’nin 50-60 yıllık tarihini bilmemiz gerekir. Böylece çok daha farklı sonuçlara ulaşabiliriz. 1980 darbesinde Fethullah Gülen korundu ve bu dönemde açık alanda çok konuşmadı fakat 1991 Körfez Savaş’ında İsrail yanlısı bir politika ile sahnedeki yerini netleştirdi. I. Körfez Savaşı’nda Irak bombalanırken ‘Sabahlara kadar İsrailli çocuklar için gözyaşı döküyorum’ dedi. Bu sözün Yahudi sermayesine göz kırpmak anlamı taşıdığı daha o günden belli olmuştu. Böylece FETÖ’nün küreselleşme süreci Kafkasya ve Orta Asya üzerinden başlamış oldu.” dedi.

Olaylara duygusal ve kişisel bir açıdan bakıldığında, ideolojik angajmanlarla bakıldığında kısır döngüden çıkılamayacağını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Türkyılmaz, “15 Temmuz sürecini hızlandıran asıl hadise Recep Tayyip Erdoğan’ın 2009’daki ‘one minute’ çıkışıdır. 15 Temmuz uluslararası birçok olayın sonucu olarak yaşanmıştır. Küresel emperyalizmin yörüngesinden çıkma iradesini göstermek basit bir gelişme değildir. 2009’dan 15 Temmuz 2016’ya kadar yaşanan birçok küresel müdahale Türkiye’nin kendi coğrafyasında yeniden konumlanma arayışına karşı verilen cevaplardır. Bu cevapların içimizden devşirilen örgütlü yapılar eliyle verilmiş olması önemlidir. Bu örgüt dinî cemaat adı altında toplumda kabul görüp büyüdü ve kendisine yer buldu. Dinde istismar konu başlığının seçilmesinin asıl nedeni budur. Türkiye’de FETÖ olayı geçmişte bilinmiyor değildi. Onun için bu tür yapıları geçmişten günümüze adım adım takip ederek olayları yeniden ortaya çıkarmalı ve yorumlamalıyız” dedi.

Dinin en önemli unsurlarının örgüt tarafından kullanılan bir araca dönüştürüldüğünü vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Türkyılmaz, “Örneğin bazı surelerin bile kendi cemaatlerini müjdelemek için indiği söylediler. Hıristiyanlarla ve başka dine mensup insanlarla Hz. Muhammed’i geri plana atmak suretiyle bir araya gelmenin yollarını aradılar. Dinimizin temel direklerini yok saymaya dayalı bu hareketin aslında yüz yıldan fazla bir zamana yayılan proje olduğunu görmek gerekir. Özellikle 28 Şubat Süreci’nden sonra kendilerinin dışındaki sivil toplum kurumlarına nüfuz ederek onları da dönüştürdüler. Bunun neticesinde gayr-i millî yapılar ve düşünme biçimlerinde belirgin bir artış oldu. Bunu nasıl başardıklarını incelememiz ve sorular sormamız gerekir” diye konuştu.

FETÖ terör örgütünün din ve eğitimi nasıl birleştirdiğine değinen Dr. Türkyılmaz, “FETÖ’nün bünyesine dâhil ettiği insanları toplumdan ve diğer dinî gruplardan yalıtmak, elemanlarının başka insanlarla temasını önlemek suretiyle dönüştürdü. Bu şekilde onları topluma yabancılaştırdı. Bu temassızlık sayesinde kendi insanımızı kendi insanına silah doğrultacak hale getirdi. Bu soyutlanma kendi elemanlarını istedikleri biçimde şekillendirmelerine imkân tanıdı” dedi.

Konferans sonunda Prof. Dr. Necdet Budak tarafından Yazar Dr. Türkyılmaz’a “Teşekkür Belgesi” verildi.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Budak ve katılımcılar MÖTBE Kültür Merkezinde sergilenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi”ni gezdi. Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi önünde 15 Temmuz şehitleri için lokma dağıtımı da yapıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir