“Dede Korkut Mirası” UNESCO listesine alındı

*UNESCO’ya gönderilen Dede Korkut dosyasına önemli katkılar sağlayan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici, “Önümüzdeki yıl ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ dosyamız muhtemelen listelere kaydedilecek” dedi.

Adem Geyik-Nurgül Erarslan- Gamze Elif Elekler

İZMİR (Ege Ajans)- Morityus Cumhuriyeti’nde “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye,  Azerbaycan ve Kazakistan adına “Korkut Ata/Dede Korkut Mirası Destan Anlatma Geleneği, Efsaneler ve Diğer Halk Anlatmaları” adı altında İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili listesine kaydedildi.  “Dede Korkut Mirası” bu listeye Türkiye’nin 17’inci mirası olarak kabul edildi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici, UNESCO’ya gönderilen Dede Korkut dosyasına önemli katkılar sağladı.

Prof. Dr. Ekici, Dede Korkut’un UNESCO’ya sunulma sebebini, “Dede Korkut’un Kitabı ve onun anlattıkları Türk medeniyetinin en eski izlerini günümüze taşıması açısından anlamlı ve değerlidir. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve genel olarak tüm Türk dünyası için önemli bir unsur olan Korkut Ata mirasını hiç tereddütsüz temsili listeye teklif ettik. Bahsi geçen ülkelerin tümünde Dede Korkut ile ilgili unsurlar görmekteyiz” dedi.

Prof. Dr. Ekici, “Dede Korkut kültürünü oluşturan destan, masal ve müzik içerisindeki dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine, kültürel devamlılığın ve kimlik anlayışının geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor. Birikimi ve değerleri sınırları aşan ‘Dede Korkut Mirası’ bu yönüyle Türkçe konuşan ülkelerde de birleştirici bir unsur olarak son derece önemli” dedi.

YENİ NESİL İÇİN UNESCO ÖNEMLİ

Kültürel mirasların UNESCO listesine girmesi, korunması ve tanıtılması bakımından büyük önem arz ettiğini,  kültürel miraslarımızım tümünün değerli olduğunu fakat bu değeri yaratan, aktaran, anlatanların değil, yeni neslin anlamasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ekici, “ Üretmediğimiz sürece küresel dayatma sonucu, ekonomik ve kültürel olarak fakirleşeceğiz. Bu bakımdan Dede Korkut mirasının UNESCO temsil listesine kaydedilmiş olması önemli ve anlamlı. Kültürel mirasların UNESCO listelerine kaydedilmesi yeni neslin bu mirasları tanıması ve yaşatarak korunması açısından da çok önemlidir. Yapılan haberlere bakıldığında UNESCO listelerine kaydolan miras sayısı arttıkça yapılan haber sayısı da artmaktadır. Medyada sunulan her haber yeni neslin üzerinde bir değeri ifade eder ve her unsurun daha görünür olmasını sağlar”  diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Prof. Dr. Metin Ekici, devam etmekte olan ve yapılması planlanan çalışmaları hakkında bilgi vererek,  “Türkiye, geçtiğimiz yıl UNESCO’nun genel yönetimi içerisinde, ‘Yürütme Kurulu’nda yer aldı. Özellikle Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi konusunda Türkiye en etkili ülkeler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ dosyamız muhtemelen listelere kaydedilecek ve de çok uluslu dosya olarak ‘Nasrettin Hoca’ dosyası hazırlanıyor. Türkiye bu konuda motor ülkeler arasında yani yönlendirici ülke olarak görev alıyor” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir