Prof. Dr. Akkuzu, “Türkiye su kaynakları açısından zengin bir ülke değil”

Türkiye kuraklık tehdidi altında

Prof. Dr. Akkuzu, “Türkiye su kaynakları açısından zengin bir ülke değil”

Ege Kesebir – Ali Şahini – Gülşah Saatçi

İZMİR (Ege Ajans)- Son yıllarda küresel ısınmayla birlikte dünyada en büyük sorun haline gelen kuraklık ve aynı zamanda su kaynaklarının azalması tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son yıllarda sıklığı ve şiddeti artan kuraklığa karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erhan Akkuzu, “Yaşamın her alanında, tarım sektörü dahil tüm sektörlerde suyun etkin kullanımı önemlidir. Bireysel olarak önemli farklar yaratılabilir. Bu bağlamda evimizde kullandığımız musluktan, tarlada kullandığımız sulama sistemine kadar her şey su tasarrufuna yönelik olmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Erhan Akkuzu, “Kuraklığın oluşumunu kontrol etmek mümkün değildir. Ancak sonucunda ortaya çıkan etkiler, bir dereceye kadar, kuraklık yönetim planları ile önceden belirlenmiş uygun izleme ve yönetim stratejileri yoluyla azaltılabilir. Yarı kurak bir iklim kuşağında yer alan Türkiye’nin birçok bölgesinde küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle, geçmişe oranla daha sık, daha şiddetli ve uzun süreli kuraklık olaylarının görüleceği tahmin edilmektedir. Tarımsal üretimi etkileyen temel sorunlardan biri olan kuraklık, Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden kuraklık olayının irdelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması sürdürülebilir yaşam kalitesi adına son derece önemli bir unsurdur” diye konuştu.

Türkiye’nin, su kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını söyleyen Prof. Dr. Erhan Akkuzu, “Dolayısıyla mevcut su kaynaklarının korunmasına yönelik havza su yönetiminde entegre yani bütüncül bir yaklaşım uygulanmalıdır. Bu amaçla mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığının başlattığı havzalar bazında Havza Su Tahsis Planlarının oluşturulma çalışmalarının devamı büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalarda tüm su kullanıcıların yer alması havza içerisinde suyun etkin paylaşımını ve kullanımını sağlayacaktır” dedi.

“Tüm sektörlerde suyun etkin kullanımı önemli”

Son yıllarda sıklığı ve şiddeti artan kuraklığa karşı alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Erhan Akkuzu, “Yaşamın her alanında, tarım sektörü dahil tüm sektörlerde suyun etkin kullanımı önemlidir. Bireysel olarak önemli farklar yaratılabilir. Bu bağlamda evimizde kullandığımız musluktan, tarlada kullandığımız sulama sistemine kadar her şey su tasarrufuna yönelik olmalıdır.   Su kaynaklarının büyük bir bölümü sulama amacıyla tarımda kullanılmaktadır. Suyun etkin kullanıldığı basınçlı sulama yöntemi gibi sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, büyük oranda su tasarrufu sağlamaları nedeniyle kuraklık yönetimin en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Artan baskı nedeniyle yer altı suları çok dikkatli ve denetimli olarak kullanılmalı ve tarımda su hasadı teknikleri yaygınlaştırılmalıdır. Tava, kırık sulama gibi yüzey sulama yöntemlerinin ya da yağmurlama sulamanın tercih edildiği durumlarda ise sulamalar mümkün olduğunca gece saatlerinde yapılmalıdır. Üreticiler sulama zamanı ve uygulanacak sulama suyu miktarı konularında bilinçlendirilmeli, geçmişten gelen bazı alışkanlıklardan vazgeçilmeleri sağlanmalıdır” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir