Rektör Budak, “Devletimizin güçlü desteğini hep yanımızda hissediyoruz”

EÜ Hastanesi son 3 yılda hizmet kalitesini artırdı

Rektör Budak, “Devletimizin güçlü desteğini hep yanımızda hissediyoruz”

Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden hastaya şifa dağıtan ve geleceğin nitelikli bilim insanlarını ve hekimlerini yetiştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesine son üç yıl içinde Rektör Budak’ın girişimleri sonucunda devletin zirvesi tarafından 111 milyon 230 bin 560 TL tutarında makine, teçhizat ve kişisel koruyucu malzeme alımı ile çeşitli nitelikte 947 personel desteği sağlandı.  EÜTF Hastanesinin 207 milyon 458 bin 71 TL tutarındaki borcu Maliye Bakanlığı tarafından ödendi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan götürü bedel sözleşmeye ilave olarak 38 milyon 714 bin 171 TL tutarında ek ödeme EÜTF Hastanesine kazandırıldı. EÜTF Hastanesi, gerçekleştirilen bu yenilikler ile uluslararası alanda pek çok başarıya imza atarken, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmelerde A plus hastane oldu.

Kovid-19 salgını sürecinde önemli bir misyon üstlenen,  uyguladığı tanı ve tedavi yöntemleri ile Türkiye’de en düşük hasta kaybının yaşandığı sağlık kurumlarının başında yer alan EÜTF Hastanesine, son üç yıl içinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın devletin zirvesi ile yaptığı görüşme ve girişimler sonucunda hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için önemli sayıda kadro tahsisi yapıldı ve mali destek sağlandı.

” Artık sürdürülebilir bir finansal yapımız var”

Türkiye’nin köklü sağlık kurumlarından birisi olan EÜTF Hastanesi,  hem verdiği eğitim ve sağlık hizmetleri hem de insanlığa ve bilime kazandırdığı önemli başarılar ile yükseköğretim sistemi ve tıp dünyasında önemli bir yere sahip. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Göreve geldiğimizde Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinin hizmet sunumunda sıkıntılar yaşanıyordu. Bu sıkıntıların büyük bir kısmını personel yetersizliği ve mali problemler oluşturuyordu. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinin mali ve personel sıkıntısının giderilmesi ve daha iyi hizmet sunabilmesi için devletimizin zirvesi ile yaptığımız görüşmeler ve girişimler sonunda çeşitli statü ve branşlarda sağlık çalışanı kadrosu tahsis edildi. Aynı zamanda mali ve finansal sorunlarımız için merkezi bütçeden önemli kaynak aktarıldı. Devletimizin desteği ve yönetimsel aldığımız başarılı karar ve tedbirler sonucunda mali tablolarımızı düzelttik. Şu anda artık sürdürülebilir bir finansal yapımız var. Bizleri kırmayarak her talebimizi karşılayan ve her zaman destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’a üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

EÜTF Hastanesinin Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesinin öncülerinden olduğunu vurgulayan Rektör Budak,  “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri,  hayata geçirdiğimiz değişim dönüşüm ve yenileşme çalışmaları neticesinde Hastanemiz Kovid-19 salgını sürecinde önemli bir misyon üstlendi. Üniversitemiz ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesinin öncülerinden oldu. Deneyimli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız inisiyatif alarak hastalığın tanı ve tedavisinde uyguladıkları yöntemlerle hem bilime hem insanlığa önemli katkı verdiler.   Ülkemizde en düşük hasta kaybının yaşandığı sağlık kurumlarının başında yer aldık” dedi.

“106 milyon 30 bin 560 TL’lik makine ve teçhizat alımı yapıldı”

Son 3 yıl içinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ihdas edilen kadrolar ve merkezi bütçeden alımı yapılan makine, teçhizat ile diğer mali desteklerle ilgili bilgi veren Rektör Budak, “Hastanemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün borç yükünün fazla olması sebebiyle 2018 yılı Ocak ayı itibariyle Merkezi Bütçeden 26 milyon 805 bin 820 TL tutarında ödenek ayrılarak ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat alımları gerçekleştirildi. 2019 yılında ise aynı kapsamda 66 milyon 840 bin 681 TL tutarında makine ve teçhizat alımı yapıldı. 2020 yılında da bu kapsamda 12 milyon 384 bin 059 TL tutarında alım oldu” dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde yapılan desteklerle ilgili de bilgi veren Rektör Budak, “Kovıd-19 pandemisi ile yapılan mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Kızılay’ı tarafından yaklaşık 4 milyon TL tutarında kişisel koruyucu donanım hastanemize destek amacıyla gönderildi. Ayrıca bu süre zarfında Rektörlüğümüze tahsis edilen merkezi bütçeden hastanemizin acil ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon 200 bin TL tutarında tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu donanım alındı” diye konuştu.

Çeşitli nitelikte 947 kadro tahsis edildi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin personel sıkıntısının giderilmesi ve daha iyi hizmet sunabilmesi için devletin zirvesinden yapılan kadro ihdasları ile ilgili de bilgi veren Rektör Budak, “Yine hastanemizde ihtiyaç duyulan sağlık çalışanı ile temizlik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için giderleri Merkezi Bütçeden karşılanmak üzere 2018 yılı Mart ayında Maliye Bakanlığı tarafından 437 sözleşmeli personel kadrosu ( 340 Hemşire ve 94 Sağlık Teknikeri ve 3 Fizyoterapist ) vize edildi. Açıktan atama iznine müteakip alımları yapılarak kadrolarımıza dâhil edildi. Ayrıca Kovid-19 salgını ile yapılan mücadeleye destek olması için 20 Nisan 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını tarafından 310 sözleşmeli sağlık personeli ( 220 hemşire, 90 diğer sağlık personeli )  ve 200 sürekli işçi ( 169 temizlik ve 31 güvenlik ) kadrosu vize edilmiştir. Bu personellerin alımı içinde gerekli idari işlemler başlatıldı” dedi.

Rektör Budak, “2018 yılı içinde başta üniversiteler olmak üzere sağlık kuruluşlarının borçlarının yapılandırılması sürecinde üniversite hastanemiz 207 milyon 458 bin 071 TL tutarındaki borcu Maliye Bakanlığı tarafından ödenmiştir. 2020 Yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan götürü bedel ( Global Bütçe ) Sözleşmesine ilave olarak 38 milyon 714 bin 171 TL tutarında ilave ödeme Hastanemize kazandırıldı” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir