Egeli araştırmacılardan katma değer yaratacak ve dışa bağımlılığı azaltacak proje

Ege Üniversitesi ‘Kenevir ve Diğer Gövde Lifleri Çalışma Grubu’nun “Kenevir Bitkisinden Lif Eldesinde Mikrobiyolojik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  2019 yılı ikinci  döneminde desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  “Prof. Dr. Pınar Çelik başkanlığında kurulan ve  Prof. Dr. Ayşegül Körlü ve Dr. Asli Şahiner’den oluşan ‘Kenevir ve Diğer Gövde Lifleri Çalışma Grubu’nu tebrik ediyorum. Mühendislik ve temel bilimleri kapsayan bir proje yaptılar. Proje,   ülkemiz açısından katma değer yaratacak ve dışa bağımlılığı azaltacak proses geliştirilmesini hedefleyen çok disiplinli bir araştırma niteliği taşıyor. Çok önemli bulduğum bir çalışmaya  imza attılar. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),  “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılı 2’nci Döneminde ‘Kenevir ve Diğer Gövde Lifleri Çalışma Grubu’nun  “Kenevir Bitkisinden Lif Eldesinde Mikrobiyolojik Yöntem Geliştirilmesi” başlıklı projesi desteklenmeye layık görüldü.  Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Körlü’nün yürütücülüğünü yaptığı proje, mühendislik ve temel bilimleri kapsayan, ülkemiz açısından katma değer yaratacak ve dışa bağımlılığı azaltacak proses geliştirilmesini hedefleyen çok disiplinli bir araştırma niteliği taşıyor.

Uygulama süresini   kısaltacak,  kaliteyi  artıracak

Projenin içeriği ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ayşegül Körlü, “Ülkemizde, kenevirden lif eldesinde uygulanan geleneksel havuzlama yöntemleri ile kontrolsüz olarak üreyen mikroorganizmaların enzimatik faaliyetleri sonucu istenen lif kalitesine ulaşılamamakta, havuzlama süresi uzamakta ve çoğu zaman liflerde selülozik parçalanmalar sonucu lif bütünlüğünde bozulmalar meydana gelmektedir. Söz konusu projede, geleneksel havuzlamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi için, kenevir bitkisinden lif eldesinde seçilmiş aerobik/ anaerobik pektinolitik suşların kullanımı ile mikrobiyal bir havuzlama prosesi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede uygulama süresinin kısaltılması, lif verimi ve kalitesi artırılması, tekrar üretilebilirliğin ve standardizasyonun sağlanması ile maliyetlerin azaltılması amaçlanmaktadır” dedi.

Proje  ülke boyutunda önemli katkılar sağlayacak

Projenin ülke boyutunda sağlayacağı katkıları da anlatan Prof. Dr. Ayşegül Körlü, Yerel tohumlardan yetiştirilmiş kenevirin kendi mikrobiyal florasından izole edilen mikroorganizmalar kullanılarak havuzlanması ve tekstil sanayinde kullanılabilir özellikte yerel lif elde edilmesi projenin ülke boyutunda sağlayacağı katkıdır. Ayrıca önerilen proje çalışmasında kenevir bitkisinin mikrobiyal florası, pektinolitik aktivite gösteren bakteri izolasyonu ve saflaştırılması şeklinde temel bilimlere de katkı sağlayacak bilgiler elde edilecek, kenevir bitkisinde bulunan ve endüstriyel anlamda kullanılabilecek mikroorganizmalar daha detaylı yapılacak araştırmaları için temel oluşturacaktır. Proje kapsamında optimize edilen bakteriyel kültür ya da kültür karışımına patent alınması ve ilerleyen çalışmalarda starter kültür olarak ticari anlamda üretiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projede bursiyer olarak görev alacak bir lisans ve bir lisansüstü öğrencisinin bilimsel yöntemleri kullanma bakımından yetiştirilmesi de sağlanacaktır”  dedi.

Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Çelik başkanlığında kurulan  Kenevir ve Diğer Gövde Lifleri Çalışma Grubu, Prof. Dr. Ayşegül Körlü ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi   Dr. Asli Şahiner’den oluşuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir