Ege Üniversitesi geleceğini şekillendirecek dev bir adım atıyor

“Ege Üniversitesi Gelecek Şurası”na 1050 öğretim üyesi katılacak

 İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi’nde görev yapan 1050 öğretim üyesi “Ege Üniversitesi Gelecek Şurası”nda bir araya geliyor. Egeli akademisyenler ortak akıl toplantısı ile Ege Üniversitesi’ni geleceğe taşıyacak konuları ele alacak. Ege Üniversitesi Kapalı Tenis Kortu’nda 5 Mayıs, Cumartesi günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında “Ege Üniversitesi Gelecek Şurası” gerçekleştirilecek.

Ege Üniversitesini uluslararası arenada hak ettiği yere getirecek ve 2019 yılında araştırma üniversiteleri arasına taşıyacak kararların alınacağı “Ege Üniversitesi Gelecek Şurası” Ege Üniversitesi(EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde gerçekleştirilecek. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, vizyoner kişiliği, öncülük ettiği yapısal düzenlenmelerle Ege Üniversitesi’nin yenilenmesi, çağın ilerisine bakması için bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

“ÜNİVERSİTENİN GELECEĞİNİ ÇOK BOYUTLU BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRECEĞİZ” 

Şura ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi’nin dünyanın en iyileri arasında yer alabilmesi için yapılacak olan bu organizasyon geleceğimiz için yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacak. Şura’nın, aynı zamanda Türkiye’nin yükseköğretim hedeflerini gerçekleştirmede diğer üniversitelere ve eğitim kurumlarına örnek olacağını düşünüyoruz. Araştırma, eğitim, toplumla ilişkilere yönelik işlevleri ve kampüs hayatı konuları çerçevesinde eğilimleri değerlendirmek, idealleri paylaşmak ve akademik birimler arası diyalog ortamı oluşturma amacını güdüyoruz. Ege Üniversitesi’nin geleceğini çok boyutlu bir bakış açısı ile değerlendireceğiz. Şurayla başlayan bu süreçte Ege Üniversitesi’nde kolektif bilinci harekete geçirmeyi, gelecek vizyonunu, stratejilerini ve eylem planlarını belirlemeyi amaçlıyoruz.Şura’da, Egeli akademisyenler Ege Üniversitesi’nin geleceği için beyin fırtınası yapacaklar” dedi.

Değerlendirmeli tercih (deliberative polling) yöntemi ile gerçekleştirilecek olan etkinlikte, 100 yuvarlak masada 1050 öğretim üyesi eş zamanlı işleyecek çalışma grupları halinde şura gündemindeki konuları hep birlikte değerlendirip fikirlerini dile getirecekler. Şura, ortak görüş oluşturmakla birlikte görüşlerin farklılaşan zenginliğini yakalamak, ortak sorunlara çözümler bulmak, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi sağlayan bir çalışma düzenine oturacak.

Gelecek Şurası’nda katılımcıların yer alacağı masalar fakülteler arası etkileşimi artırmak amacıyla rastlantısal olarak belirlenecek. Bu masalarda gerçekleşecek fikir paylaşımları ve tercih cihazları aracılığıyla elde edilen toplu sonuçların sunumları doğrultusunda etkileşimin niteliğinin artırılması hedefleniyor. Masalardaki paylaşımlar tercih cihazlarıyla elde edilen niceliksel verilerle birlikte raporlanacak.

KONULAR DÖRT AŞAMADA ELE ALINACAK

Dört aşamadan oluşacak Gelecek Şurası’nda Ege Üniversitesi’nin 2019-2023 dönemi önceliklerinin belirleneceği stratejik planın hazırlanmasına katkı sağlayacak konular ele alınacak.

Bu çerçevede Şura dört ana başlıkta çalışacak:

“Öğrenciler ve Eğitim Kalitesi” başlığında yeni nesil öğrenci perspektifi, müfredat reformu, eğitimin ulusal ve uluslararası normlarda güncelliği, eğitim yöntemi, uluslararasılaşma gibi konularda katılımcılar katkı sağlayacaklar.

Kampüs Yaşamı ve Üniversite Kültürü” başlığında katılımcılar,  Ege Üniversitesi içinde var olan tesislerin yeterliliği, kampüs içinde bölümler arası sosyal ağların haritası, mezunlarla ilişkilerin yeterliliği gibi konuları tartışarak kampüsün nasıl daha mutlu ve verimli yaşanılabilir hale getirilebileceği üzerinde önerilerde bulunacak.

“Toplumla İlişkiler ve Topluma Etki” başlığında Ege Bölgesi’nin en büyük üniversitesi olma özelliğini koruyan Ege Üniversitesi’nde üniversitesinin toplumla ilişkilerinin daha fonksiyonel olması konusunda görüşler ele alınacak.

“Araştırma Üniversitesi Olmak” başlığında ise Ege Üniversitesi’ni araştırma üniversiteleri arasına taşımak için araştırma ekosistemi, disiplinlerarası etkileşim, bireysel araştırma perspektifi ve uluslararasılaşmanın çok boyutluluğu gibi konular tartışılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir