EÜ’de “Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu

Ege Üniversitesi’nde (EÜ)  “Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu. Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulması ile birlikte EÜ bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 40 oldu.

Ege Üniversitesi Rektörlüğünün  “Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulmasına ilişkin talebi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edildi.  Merkez Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitelerin vazgeçilmez birimlerinden olan araştırma ve uygulama merkezlerinin disiplinler arası bir misyon üstlendiklerini,  en önemli amaçlarının ise toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek ve bu doğrultuda çözümler üretmek olduğunu ifade etti.   Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizin kısa vadedeki en önemli hedefi, adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırmaktır. Bir diğer vazgeçilmez hedefi ise dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almaktır.  Göreve başladığımızda belirlediğimiz yol haritası ve uygulamaya koyduğumuz planlarımız doğrultusunda her iki amacımıza ulaşmak için yoğun bir gayretle çalışıyoruz.  Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla pek çok yeni akademik ve idari birimi üniversitemize kazandırdık. Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kurulması ile birlikte EÜ bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 40’a ulaştı. Merkezi; bireyselleştirilmiş tıp araştırma ve uygulama alanında bilimsel araştırma ve eğitim ile  üniversite-sanayi işbirliği hedefli ilaç uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün bireyselleştirilmiş tedaviler hakkında ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, çok odaklı faaliyetlerin yürütülmesi ve  lisansüstü eğitim programlarına destek verilmesi amacıyla kurduk” dedi.

MERKEZİN FAALİYET ALANLARI

Öncelikli olarak bireyselleştirilmiş tanı, tarama, önleme ve tedavi ile bunların araştırılması açısından önemli yeni biyolojik hedeflerin tanımlanması odaklı eğitim, araştırma, uygulama faaliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen Merkez;   ulusal ve uluslararası alanda bireyselleştirilmiş tıp konusunda akademik, toplumsal ve sektörel araştırma ve işbirliği faaliyetleri yürütecek.  Hedefleyici tedaviler, immünoterapiler ve gen tedavileri uygulama ve araştırma alanında, yeni ilaç biyolojik hedefleri, yeni testler ve analiz tekniklerini araştırmak ve bunları uygulamanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge veya ticari faaliyetler için öngörülen analiz ve ölçümleri yapacak. Ayrıca hedefleyici tedaviler ilaç geliştirme konusundaki araştırmalara ve uygulamalara destek olacak. Bireyselleştirilmiş tıp ile ilgili kongre, panel, seminer, konferans ve kurslar düzenleyecek, toplumu bireyselleştirilmiş tedaviler ve bunların geliştirilmesi, araştırılması konusunda bilgilendirecek. Ülkemizde özellikle kanser tedavisinde yeni hedefleyici ilaçların geliştirilip üretilmesi bilincinin yaratılması konusunda faaliyetlerde bulunacak. Özellikle kanser tedavisi, genetik hastalık ile ilgili tedavileri uygulayan kliniklerde mevcut tedavilere direnç gelişmesi, yeni genetik mutasyonların tanımlanması ve bu değişikliklerin klinik uygulamaya nasıl yansıdığının belirlenmesine yönelik translasyonel çalışmalara altyapı oluşturacak olan merkez bu çalışmalarda yer alabilecek nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesine de katkı sağlayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir