Rektör Budak, “Üniversitemizde uluslararası öğrenci sayısını artırmak için projeler üretiyoruz”

İZMİR(Ege Ajans)-  Türkiye’nin dünyaya en açık yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi; Erasmus, Farabi ve Mevlana programları üzerinden uluslararası en fazla öğrenci değişimini gerçekleştiren üniversitelerden birisi. Ege Üniversitesi’nden 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 505 öğrenci Erasmus Plus Öğrenci Hareketliliğine katıldı. Ayrıca 75 öğrenci ve 10 öğretim üyesi çeşitli Avrupa ülkelerinden Ege Üniversitesine gelerek hareketlilikten yararlandı. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ise 477 öğrenci Erasmus Plus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere seçildi. Ege Üniversitesinin,  Erasmus Plus programı kapsamında program ülkeleri ile 515 kurumlararası anlaşması bulunuyor.

 Erasmus Programını ilk gerçekleştiren Üniversitelerden biri olan Ege Üniversitesi, programın başlangıcından bu yana Türkiye’de en fazla öğrenci değişimi gerçekleştiren üniversiteler arasında yer alıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  “64 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve uzun yıllardır uluslararasılaşmaya önem veren Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ‘2018-2022 Dönemi Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi’ndeki pilot üniversiteler arasında yer aldı. Avrupa Birliği destekli Erasmus Plus değişim programı ile ülkemize gelen öğrenci sayısında çeşitli nedenlerle son yıllarda önemli miktarda bir düşüş görülüyor. Ege Üniversitesi olarak üniversitemize gelen öğrenci sayısını arttırmak için projeler üretmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Erasmus Ofisi olarak 2018 yılının Ekim ayında üniversitemiz öğrenci toplulukları bünyesinde Erasmus Plus Öğrenci Topluluğunu kurduk. Bu kapsamda ‘Erasmus Plus Mentorluğu Projesi’ni başlatarak üniversitemize gelen öğrencilere topluluk üyelerinden mentor atanacak ve öğrenciler ülkemize gelmeden mentorlar kendileriyle irtibata geçerek ulaşım, oturma izni, ulaşım kartı vb. ülkemizdeki mevzuat ve yabancı dil problemi sebebiyle yaşadıkları çeşitli konularda mentorler kendilerine rehberlik edecek. Böylelikle gelen öğrencilerin üniversitemize daha hızlı adapte olmaları ve burada yaşadıkları olumlu deneyimi ülkelerine döndüklerinde paylaşmaları, tanınırlığımızın ve gelen öğrenci sayımızın artırılması hedefliyoruz. Ayrıca Erasmus Plus ile yurtdışında öğrenim görecek üniversitemiz öğrenci sayısının da artırılmasını istiyoruz” dedi.

AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki programı olan Erasmus Plus Programı, Türkiye’nin de içinde olduğu 34 ülkeyi kapsıyor. 2014-2020 dönemi bütçesi 14,7 Milyar euro olarak belirlenen program, bireylere yeni beceriler kazandırmayı, onların kişisel gelişimlerini güçlendirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı amaçlıyor. Programda 28 AB üyesi ülkesinin yanı Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB üyesi olmayan ülkeler de yer alıyor.

Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programlarından birisi de “Farabi Değişim Programı”. Program, öğrencilerin bir(güz) veya iki yarıyıl(güz-bahar) süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlıyor. Ege Üniversitesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 5 öğrenci Farabi Değişim Programından yararlandı. Diğer yükseköğretim kurumlarından 14 öğrenci de Ege Üniversitesinde program kapsamında öğrenim gördü. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 9 öğrenci Farabi Değişim Programından yararlanmak üzere seçildi. Diğer yükseköğretim kurumlarından 33 öğrencinin başvuruları Ege Üniversitesinde bu program kapsamında kabul edildi. Ege Üniversitesinin, Farabi Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları ile toplam 21 protokolü bulunuyor.

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir program. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsıyor. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabiliyor. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebiliyor. Ege Üniversitesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 1 öğrenci Mevlana Değişim Programından yararlandı. Mevlana Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında 1 öğretim üyesi Amerika Drexel Üniversitesinde çalışmalarda bulundu. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 1 öğrenci Mevlana Değişim Programından yararlanmak üzere seçildi. Ege Üniversitesinin, Mevlana Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları ile toplam 5 protokolü bulunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir