Egeli iletişim bilimciler, sosyal medya alanında yapılan bilimsel çalışmaları mercek altına aldı

Sosyal medya ile ilgili lisansüstü çalışmalar neler söylüyor?

Egeli iletişim bilimciler, sosyal medya alanında yapılan bilimsel çalışmaları mercek altına aldı

İZMİR  (Ege Ajans)- Egeli iletişim bilimciler, sosyal medya alanında yapılan bilimsel çalışmaları mercek altına aldı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mikail Batu ve Ege Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Doktora Öğrencisi Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz,  “Bilimsel Araştırmalarda Sosyal Medya İle İlgili ‘Yeniyi’ Bulmak: Lisansüstü Tezlerine Yönelik Bir İnceleme” adlı çalışmaya imza attılar.

 Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Mikail Batu ve doktora öğrencisi Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz, Türkiye’de sosyal medya konusunda yayınlanan lisansüstü tezlerini masaya yatırdılar. Araştırmacılar, yeni iletişim teknolojileri ile toplumsal bir dönüşümün gerçekleştiği son çeyrek yüzyılda, bazı bilim çevrelerinin bu alanda araştırmalarını yoğunlaştırdığını ve bu alanda yapılan akademik çalışmaların iletişim uygulamalarına farklı bir boyut kazandırdığını ortaya koydu.

Çalışmayı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Antalya’da düzenlenen “3. Medya Çalışmaları Sempozyumu’nda sunduklarını belirten Doç. Dr. Mikail Batu, yeni iletişim teknolojileri ile insanların hayatına giren yeni medya araçlarının bilimsel çalışmalara konu olduğunu ve genç bilim insanlarının yaratıcı araştırmalar ile sosyal medya alanına yeni bir anlayış kazandırdığını belirtti. Ayrıca sosyal medya ile iletişim alanında yeni bir araştırma alanının doğduğunu ve yapılan çalışmaların farklı sektörlerin vizyonuna değer kattığını ifade etti.

“Yüksek lisans ve doktora tez sayısı günden güne artıyor”

Ege Üniversitesi Reklamcılık Bölümü doktora öğrencisi Yeliz Yapıcıoğlu Ayaz, özellikle sosyal medya alanında yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde 2010 yılından sonra artış olduğunu belirtti. Ayaz, “Yolun henüz çok başındayız, bu alana ilgi fazla çünkü alanda keşfedilecek ve literatüre kazandırılacak çok fazla kavram, model ve kuram var. Ayrıca sosyal medya popüler bir iletişim ortamı, bu nedenle insan davranışlarını etkileme gücü fazla ve var olan durumların tespiti açısından da araştırmaya değer bir alan; dolayısı ile bu konuyu ele alan lisansüstü tez sayılarının gün geçtikçe artması şaşırtıcı değil” dedi.

Sosyal medya alanında yayınlanan 348 yüksek lisans ve doktora tezlerine www.tez.yok.gov.tr sayfasından 16-24 Nisan 2018 tarihleri arasında erişim sağlayan araştırmacılar aşağıdaki sonuçlara ulaştı.

  • Yüksek lisans düzeyinde yer alan 289 tezin yüzde 41,86’sının kadınlar,  yüzde 58,13’ünün erkekler tarafından yazıldığını; doktora düzeyinde yazılan tezlerde ise yüzde 49,15’inin kadınlar yüzde 50,84’ünün erkekler tarafından yazıldığını,
  • Yüksek lisans programlarında sosyal medya konusunun ele alındığı programlarda yüzde 33,09 ile en yüksek oranda işletmenin, doktora programlarında ise yüzde 40 ile halkla ilişkiler ve tanıtımın olduğunu,
  • Yüksek lisans tezlerinde yüzde 18,9 ile doktora tezlerinde ise yüzde 30 ile bu konuda en fazla tezin Marmara Üniversitesi’nde yazıldığını,
  • Yüksek lisans tezlerinde ele alınan konulara bakıldığında, en fazla yüzde 50,51 ile sosyal medya kullanımı, yüzde 8,30 ile sosyal medya pazarlama; doktora tezlerinde ise yüzde 57,61 ile sosyal medya kullanımı ve yüzde 10,16 ile Facebook konusunun olduğunu,
  • Araştırmalarda kullanılan veri toplama araç ve teknikleri incelendiğinde ise yüksek lisans tezlerinde en fazla yüzde 57 ile anket, yüzde 10,03 ile derinlemesine görüşme ve  yüzde 9,34 ile içerik analizinin olduğunu; doktora tezlerinde ise yüzde 64,4 ile anket, yüzde 18,64 ile içerik analizi ve  yüzde 6,77 ile derinlemesine görüşmenin kullanıldığını saptadılar.

Batu ve Ayaz tarafından yapılan yeni medya alanındaki araştırmanın durum tespiti niteliği taşıdığı ve gelecekte yapılacak akademik çalışmalara yön verici özelliğinin olduğu belirtiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir