Sanayide TÜBİTAK Destekli Doktora Dönemi

Sanayi Doktora Programı

İZMİR(Ege Ajans)- Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağı üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilecek. TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamındaki öğrenciler, eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında istihdam desteği alabilecek. “Sanayi Doktora Programı”na başvurular 28 Eylül 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu –TÜBİTAK- tarafından, Türkiye’nin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik Sanayi Doktora Programı Çağrısı açıldı.

Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği veriliyor. Bu sayede hibe ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacak.

Sanayi Doktora Programı çağrısına yurt içinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, ilgili kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle başvuru yapılabilecek. Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ve özel sektör kuruluşları projeye dahil olabilecek.

Türkiye’nin ilk üniversite-sanayi işbirliği arayüzey kuruluşu olan Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve diğer üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri de  “Sanayi Doktora Programı”ndan faydalanabilecek. Başvurular “e-bideb.tubitak.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir