Prof. Dr. Yüceyar, “MS’in tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme vazgeçilmez bir tanı aracıdır”

“1.Multiple Skleroz(MS) Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Sempozyumu”

Prof. Dr. Yüceyar, “MS’in tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme vazgeçilmez bir tanı aracıdır”

İZMİR(Ege Ajans)- Bir merkezi sinir sistemi hastalığı olan MS yani Multiple Skleroz’a dikkat çekmek için yıl içerisinde ve Mayıs ayının son haftasında  çeşitli  bilimsel etkinlikler düzenleniyor.

İzmir’de Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Gurubu ve Türk Nöroradyoloji Derneğinin ortaklaşa düzenlediği  “Multiple Skleroz Tanı ve İzleminde Klinik Radyolojik Yaklaşım Sempozyumu”  Ege bölgesi başta olmak üzere radyolog ve nörologları bir araya getirdi. Sempozyum,  Türk  Nöroradyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Turgut Tali ve Prof. Dr. Egemen İdiman  tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı.

Sempozyum  kapsamında; olgular ışığında MS tanısında, ayırıcı tanısında ve klinik takipte Manyetik Rezonans Görüntüleme tekniklerinin yeri ele alındı. Ayrıca MS radyolojik tanısında karşılaşılan sorunlar üzerinde duruldu. Sempozyumda ileri nörogörüntüleme teknikleri gibi bu konudaki güncel gelişme ve klinik yansımaları,  yurt içi ve yurt dışından katılan uzmanlarla hem klinisyen hem nöroradyolog bakış açısıyla gözden geçirildi. Ege Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Ayşe Nur Yüceyar ve Ege Üniversitesi Nöroradyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çallı’nın yaptığı kapanış konuşmasında bu ortak platformların sayı ve alanının arttırılması konusunda fikir birliği oluştu.

Multiple Skleroz hastalığında erken ve doğru tanının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Nur Yüceyar, “Hastalık başka hastalıklarla karışabilir. Beyin ve omuriliğin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile incelenmesi tanı aşamasında vazgeçilmez bir tanı aracıdır. Uzun soluklu tedavinin gerekli olduğu MS’de hastalık aktivitesinin izlenmesinde de MRG ile hastaların tedavi yanıtları değerlendirilebilir. MS merkezlerinde klinik pratikte nörolog ve radyologlar sürekli işbirliği halindedir.  MS tanı ve takibindeki MRG tekniklerinin ve son gelişmelerin ele alındığı,   nörolog ve nöroradyologların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı   ortak platformlar  bu konudaki gereksinimi karşılamayı hedefler” dedi.

 Sempozyumda,  “MS Klinik Tanı Spektrumu, MS Radyolojik Tanısında Karşılaşılan Sorunlar, MS Tanısında Çekim Protokolleri , MS Tanısında MRG’nin Yeri: Yeni Kriterler, MS Monitorizasyonunda MRG’in Yeri, Gri Madde Patolojisine Klinik Ve Nöroradyolojik Bakış, MS Ayırıcı Tanısında Nöroradyolojinin Yeri” başlıklı sunumlar yapıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir