“Hollywood Sinemasında Din ve İnanç Temsilleri” kitabı raflardaki yerini aldı

Hollywood sinemasının,  din ile ilişkisini sinema tarihi üzerinden inceleyen Doç. Dr. Ali Emre Bilis’in yazdığı  “Hollywood Sinemasında Din ve İnanç Temsilleri” kitabı okuyucunun beğenisine sunuldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı’yı makamında ziyaret eden Doç. Dr. Bilis, eserini Prof. Dr. Takımcı’ya hediye etti. Prof. Dr. Takımcı, Bilis’i tebrik ederek kitabın literatüre önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kitap çalışmasının uzun süreli bir emeğin sonucunda ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Bilis, “Sinema ve din konusu yurt dışında büyük önem verilen bir çalışma alanı olduğu halde ülkemizde yeterli ilgiye mazhar olamadı. Bu alandaki boşluğu doldurmak, kitabın temel motivasyon kaynağı oldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığını yürüten ve aynı zamanda doktora danışmanım olan Prof. Dr. Dilek Takımcı hocama kitabımı armağan etmekten dolayı son derece mutluyum” dedi.

Günümüzde insan yaşamına yön veren en önemli kültür endüstrilerinden birinin Hollywood sineması olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bilis, “Son yüzyıldan bugüne ürettiği filmlerle sadece kendi ülke sınırları içinde değil tüm dünyada Amerikan ideolojisini yayan Hollywood, bu bağlamda birçok eserde siyasal, kültürel, estetik ve ekonomik boyutları açısından irdelenir. Ancak Hollywood’un toplumsal yaşamın en önemli fenomenlerinden biri olan din ile ilişkisinin görünür kılınması, Türkiye’de hala bakir bir inceleme alanıdır. Söz konusu tespit, bu kitabın çıkış motivasyonudur” diye konuştu.

Doç. Dr. Bilis, “Kitap, sessiz sinema döneminden başlayarak sesli sinemaya geçişi, 1960’ların toplumsal ortamından 1980’lerin küreselleşme furyasının sinema üzerindeki dinsel izdüşümünü ve milenyum sonrası postmodern dünyanın karmaşık düzeninde sinema ve din ilişkisini ele alıyor. Hollywood’a damgasını vuran dini temalı filmleri, çekildikleri toplumsal koşulları da göz önüne alarak inceleyen bu eser Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet, Budizm, yerel inançlar ve tarikatlara ilişkin Hollywood’un temsil biçimlerini tartışmaya açarak din olgusunun sinemadaki varlığı üzerine tarihsel bir not düşme çabasıdır” dedi

Doç. Dr. Ali Emre Bilis Kimdir?

Doç. Dr. Bilis, lisans öğrenimini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde 2002 yılında tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim dalında hazırladığı “Dini Yönelimli Türk Televizyon Dizilerinde Oksidentalist Söylem ve Toplumsal Rol Modellerinin Temsili” başlıklı tez çalışması ile 2012’de doktor unvanını aldı. Bilis, akademik yaşamını Ege Üniversitesi ve çok çeşitli vakıf üniversitelerinde sürdürdü. 2019 yılında Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında Doçentlik unvanını alan Bilis’in temel çalışma alanları arasında medya ve din, Hollywood sineması, medyada toplumsal cinsiyet ve medya okuryazarlığı gibi konular bulunuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir