Egeli Bilim İnsanları, Covid-19’un hızlı ve doğru tanısına yönelik alternatif test çalışmalarına başladı

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanmasının en önemli nedenlerinden biri de “asemptomik” olarak adlandırılan,  herhangi bir belirti göstermeyen veya hafif seyirli vakalar olarak gösteriliyor. Bu vakaların tespiti için kullanılabilecek, herkesin ulaşabileceği, doğruluk oranı yüksek, hızlı testler de henüz bulunmuyor. Ege MATAL Müdürü Prof. Dr. Suna Timur ve ekibinin, COVID-19 ile Mücadele Çağrısı-KAGM başlığı ile TÜBİTAK tarafından açılan çağrı kapsamında hazırladıkları “COVID-19’un Hızlı ve Doğru Tanısına Yönelik Nanoparçacık Destekli Yenilikçi Elektrokimyasal Test ne Analiz Yöntemlerin Eldesi” başlıklı proje ile mevcut test kitlerinden farklı ve yenilikçi bir yaklaşım sunulmasını hedefliyor.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ekibimiz, COVID-19’ın tanısında asemptomik vakaları tespit edebilmek için hızlı sonuç veren ve kolay ulaşılabilir bir test platformu oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Dünyayı etkisi altına alan bu salgınla topyekûn mücadelemiz devam ediyor. Ekibimizin bu projesi salgının kontrol altına alınması açısından önemli bir adım. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kolay ulaşılabilirlik ve hızlı tanı

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Suna Timur, “Salgının kontrol edilememesindeki en önemli sorun, özellikle asemptomatik veya hafif vakaların taranması için kullanılabilecek hızlı ve yaygın testlerin bulunmamasıdır.  İlgili test platformu; düşük maliyet, kolay kullanım, hız ve güvenilirlik açısından mevcuda alternatif çözüm sağlayacak nitelikte bir prototipin geliştirilmesi açısından önemlidir. Tek bir test platformu ile aktif vakaların ve COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin tespiti mümkün olabilecektir. Geliştirilmesi hedeflenen analiz platformunun temel farkı ve avantajı, aynı anda hem antikor düzeyleri hem de virüs proteininin hızlı bir şekilde tespit edebilmesi ve tasarım olarak analizlenecek parametre sayılarının çoğaltılabilmesine uygunluğudur. Bu bağlamda, günden güne bilimdeki gelişmelere bağlı olarak belirlenen ve COVID-19 enfeksiyonu sürecinde önemli olduğu bulunan yeni biyobelirteçlerin de analizine adapte edilebilecek bu platformların sayesinde antikorların ve virüs proteinlerinin tayini için ayrı test kitlerinin satın alınmasına gerek duyulmaksızın durum hakkında doğru ve hızlı bir veri elde edilmesi mümkün olabilecektir.  Testlerin kolay ulaşılabilir ve taşınabilir olması için, cep telefonu ile entegrasyon çalışmaları da aynı anda planlanmaktadır” dedi.

Multidisipliner proje ekibi

Prof. Dr. Timur, “Projede ayrıca, EGE-MATAL bünyesindeki gelişmiş cihaz alt yapısı sayesinde COVID-19’un hızlı tanısında klasik referans analiz metodolojilerine alternatif olabilecek kromatografi tabanlı analize ilişkin ön çalışmalar gerçekleştirilecek ve ayrıca virüs proteinini tanıyabilen yeni bir ‘biyoalgılayıcı’ molekül geliştirilecektir. Proje kapsamında geliştirilen analiz platformlarının klinik çalışmaları Ege Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilecektir. Proje ekibi, temel bilimler ile klinik bilimleri bir araya getiren multidisipliner bir yapıya sahiptir” diye konuştu.

 Proje ekibinde, pandemi süresince son derece etkin rol oynayan Ege Üniversitesi Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  öğretim üyeleri Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Tuncay Göksel, Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Bilgin Arda, Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu ile Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Suna Timur,  Prof. Dr. Figen Zihnioğlu, Doç. Dr. Serap Evran, Dr. Pınar Gümüş ve Dr. Serdar Şanlı yer alıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir