“Ebeler Covid-19 sürecinde daha fazla enerji ve motivasyonla çalıştı”

Ebeler salgın döneminde de hizmetlerine devam ediyor

 “Ebeler Covid-19 sürecinde daha fazla enerji ve motivasyonla çalıştı”

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Neriman Soğukpınar, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde, ebelik hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Soğukpınar, “Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu kritik günlerde ebelerin özellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası süreç olmak üzere genel olarak tüm kadınların ve yeni doğanların sağlığını sürdürme ve korumada merkezi bir öneme sahip olduklarına dikkat çekerek, aynı zamanda ebeler, kadınların kontraseptif yöntemlere ve diğer üreme sağlığı hizmetlerine ulaşımının sağlanmasında önemli roller oynamaktadırlar” dedi.

Uluslararası Ebeler Konfederasyonun yaptığı çalışmalar doğrultusunda salgın sırasında ebelerin yaşadıkları zorluklarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Soğukpınar, “Dünya, Covid-19’u kontrol altına almak için çabalarken ebelik önderliğinde verilen kadın merkezli bakım ve hizmetler her zamankinden çok daha fazla risk altına girmiştir. Uluslararası Ebeler Konfederasyonunu kendisine üye olan ve her bölgeyi temsil eden dernek ve kuruluşlarla yapmış olduğu görüşmelerden elde edilen verilerle bu pandeminin ebelik hizmetlerine etkisini değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda; pandemi sürecinde cinsiyet ayrımcılığı, aile içi şiddet, insan hakları ihlalleri, doğumun medikalizasyonu, korku ve yanlış bilginin yaygınlaştırılması gibi birçok olumsuz ve üzücü sonuçlarının olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu. Prof. Dr. Soğukpınar, ebe liderliğinde yürütülen hizmetlerin, sağlık politikalarının içine entegre edilmesi ile olumsuz maternal sağlık sonuçlarını ve Covid-19 salgınının ebeler tarafından önlenebilecek zararlarını en az seviyeye indirmenin ya da yok etmenin mümkün olacağını ifade etti.

Ebelere yönelik öneriler

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Zehra Baykal Akmeşe ise Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun Covid-19 pandemisinde ebelere yönelik önerilerde bulunduğuna dikkat çekti. Arş. Gör. Dr. Baykal Akmeşe, “Özellikle gebe kadınların diğer tüm yetişkinlerle benzer önlemleri alması gerektiğini belirtmiştir. Her kadının ve doğacak, yeni doğmuş bebeğin şefkat, onur ve saygı ile tedavi edilme hakkı vardır. Yine her kadının bilgi edinme, onam verme, onamı reddetme ve seçimlerine ve kararlarına saygı gösterilmesini ve desteklenmesini isteme hakkı bulunmaktadır” dedi. Dr. Baykal Akmeşe, Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun salgın günlerinde herhangi bir enfeksiyon şüphesi olmayan sadece tek bir kişinin, tüm gebelik ve doğum sürecinde kadına eşlik etmesine izin verilmesinin gerektiğine dikkat çekerek bu konunun önemini vurguladı.

Dr. Baykal Akmeşe, “Uluslararası Ebeler Konfederasyonu, ayrıca herhangi bir zorunluluk olmadan doğumun suni sancı ile hızlandırılması, sezaryen ve forseps gibi tıbbi müdahalelere izin verilmemesi ve kadının doğum tercihini saygıyla karşılanmasını önermektedir” dedi.

“Covid-19 pozitif olan kadınlar için suda doğum kullanılmamalı”

Dr. Baykal Akmeşe, son olarak da ebelerin doğum hizmetlerini öncelikli olarak verilen temel bir sağlık hizmeti olarak devam ettirme konusunda mücadele etmeleri gerektiğini, Covid-19 pozitif olan kadınlar için suda doğumun kullanılmamasını ve emziren kadınların maske kullanarak bebekleri ile birlikte kalmasının önerildiğini belirtti. Dr. Baykal Akmeşe, Ebelerin her zamandan daha fazla enerji ve motivasyonla çalıştığını, bu süreç kapsamında kendilerinin sağlık ekibinin bir üyesi olarak sürdürdükleri tüm çalışmalarının farkında olunmasını beklediklerini belirterek, “Bu özel dönemde, kendi mesleki yetkinlikleri kapsamında çalışmaları, kadın, fetüs/yenidoğan merkezli bakım ve uygulamalarını sürdürmeleri, uzun vadede ortaya çıkabilecek birçok sorunun önüne geçilmesini sağlayacağını belirtmiştir. Aksi takdirde hali hazırda bir krize karşı mücadele edilirken aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek yeni krizlere zemin hazırlanmış olunacaktır” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir