EÜ 6 alanda ilk 5 üniversite arasında yer aldı

Ege Üniversitesi,  Türkiye’nin “Patent Haritası Raporu 2020” de Patent Lisanslamada En İyi 3 Üniversite Arasında

EÜ 6 alanda ilk 5 üniversite arasında yer aldı

Ege Üniversitesi(EÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan  Türkiye’nin Patent Haritası 2020’de farklı alanlarda gösterdiği başarısı  ile dikkat çekti. Ege Üniversitesi,  Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda değerlendirilen 15 teknoloji alanı içerisinde, 6 alanda ilk 5 üniversite arasında yer aldı. Ayrıca, 60 adet lisanslama- devir performansının üniversiteler arasındaki dağılımında ise 4 patent ile Türkiye’deki üniversiteler arasında üçüncülüğü paylaştı.

Türkiye’nin “Patent Haritası Raporu 2020” açıklandı. Patent Effect firması tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların, kurumların, üniversitelerin ve kişilerin patent başvurularının analiz edildiği Türkiye’nin teknolojik yetkinlik haritası oluşturuldu.  Seçilen 15 teknoloji alanı için patent analizi yapılarak, her bir alan için farklı parametrelere göre Türkiye’nin yetkinlik haritası ortaya çıkarıldı. Ege Üniversitesi,  15 teknoloji alanı içerisinde 6 alanda Türkiye’deki ilk 5 üniversite içerisinde yer aldı.  Ege Üniversitesi; Mikro-organizmalar ve Genetik alanında 6 patent ile beşinci,  Nanoteknoloji alanında 3 patent ile beşinci, İlaç Teknolojileri alanında 16 patent ile üçüncü, Gıda-İçecek Teknolojileri alanında 5 patent ile dördüncü, Çevre-Yeşil Teknolojileri alanında 2 patent ile beşinci,  Biyoteknoloji alanında ise 7 patent ile beşinci sırada yer aldı.  Ayrıca Raporda 60 adet lisanslama/devir performansının üniversiteler arasındaki dağılımında Ege Üniversitesi, 4 patent ile Türkiye’deki üniversiteler arasında Uludağ ve Düzce üniversiteleriyle üçüncülüğü paylaştı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde göreve başladığımız günden bu yana hayata geçirdiğimiz yeni yönetim anlayışı ile üniversite- sanayi,  Ar-Ge ve inovasyon ile yenilikçilik alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yükseköğretim kurumlarının temel amaçlarından olan bilgiyi üretme, bilgiyi ürüne,  buluşa ve patente dönüştürme hedefi ile üniversitemiz ile sanayi kurum ve kuruluşları ile meslek birlikleri arasındaki iletişimi sürekli canlı tuttuk, tutmaya devam ediyoruz.  Üniversitemizin bünyesinde bulanan Ege Teknopark ve EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversite sanayi arasında güçlü bir bağ kurarak, sanayicilerin akademideki bilgiye daha hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarına imkân sağladık. Üniversitemiz akademik birimleri ve araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalardan elde edilen çıktıların ticarileştirilmesi ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak bir yapıya kavuşturulması ve bu felsefenin bir kültür haline getirilmesi için projeler geliştirdik. Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların, kurumların, üniversitelerin ve kişilerin patent başvurularının analiz edildiği ve Türkiye’nin teknolojik yetkinlik haritası açıklandı. Seçilen 15 teknoloji alanı için patent analizinin yapıldığı ve her bir alan için farklı parametrelere göre Türkiye’nin yetkinlik haritasının ortaya çıkarıldığı değerlendirmede üniversitemiz 6 alanda ülkemizdeki ilk 5 üniversite içerisinde yer aldı.  Mikro-organizmalar ve Genetik, Nanoteknoloji, İlaç Teknolojileri, Gıda-İçecek Teknolojileri, Çevre-Yeşil Teknolojileri, Biyoteknoloji alanlarında öne çıktığımızı görüyoruz. Ayrıca Raporda 60 adet lisanslama/devir performansının üniversiteler arasındaki dağılımına bakıldığında üniversitemiz 4 patent ile Türkiye’deki üniversiteler arasında Uludağ ve Düzce üniversiteleriyle üçüncülüğü  paylaştığını görüyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir