Kovid- 19 salgını sürecinde fiziksel mesafe ve izolasyon önlemlerine katkı sunacak proje

Sosyal bilimciler, pandemi döneminde kamuya rehberlik edecek stratejileri belirleyecekler 

Kovid-  19 salgını sürecinde fiziksel mesafe ve izolasyon önlemlerine katkı sunacak proje 

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru B. Güzeloğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı proje, “ARDEB Kovid-19 Özel Proje Çağrısı” kapsamında desteklenen çalışmalar arasında yer aldı.  Proje ekibini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmet gibi misyonları vardır. Olağanüstü dönemler başta olmak üzere küresel gelişmelerin yaşandığı zaman dilimlerinde ise topluma hizmet misyonu diğer fonksiyonlarla bütünleşerek öncelikli hale gelebilmektedir. Kovid-19 salgını nedeniyle araştırmacılarımız toplumsal katkı misyonu ile sağlık bilimlerinden fen bilimlerine, sosyal bilimlerden eğitim bilimlerine farklı alanlarda multidisipliner bir vizyon ile önemli projeler hazırladılar. Üniversitemiz araştırmacıları öncülüğünde disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırlanan projelerin, bir yandan Kovid-19 salgınının neden olduğu çok boyutlu etkileri ortaya koyacağına diğer yandan da küresel salgın konusunda bilim dünyasına kaynak oluşturacağına inanıyorum. Proje ekibine teşekkür ediyor,  başarılarının devamını diliyorum” dedi.

EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru B. Güzeloğlu yürütücülüğünde geliştirilen, “Yakın Çevre Ekolojisinde Fiziksel Mesafe ve İzolasyon Kırılganlığının Durumsallığı: Sorumluluklar ve Beklentilere İlişkin Uyuma Teşvik Edici Kamusal İletişim Politika Önerilerinin Geliştirilmesi”  başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrı kapsamında destek almaya hak kazandı.

“Proje ile ulusal politikalara öneriler sunulacak”

Proje ile ilgili bilgi veren  Doç. Dr. Ebru B. Güzeloğlu,  “Projede, Kovid – 19 salgını bitene kadar gevşetilmemesi gereken fiziksel mesafe ve izolasyon önlemlerinin sağlıklı işletilmesine katkı sunmak amaçlandı. Salgının önlenmesi konusunda ulusal kamu iletişim politika ve çalışmaları yoğun biçimde sürerken bu sürece destek vermek için projede salgının zorlayıcı yaşam koşullarında bireylerin fiziksel mesafe ve gönüllü izolasyon önlemlerine uyumsuzluk durumları, bunu yaratan faktörler ve uyum yönlü davranışın nasıl sürdürülebileceği üzerine odaklanıldı. Projede ilk aşamada insanların salgının zorlayıcı koşulları altında değiştirmek zorunda kaldıkları gündelik yaşam düzenlerinde fiziksel mesafe ve izolasyon önlemlerine ne kadar uyabildikleri ve uyamama sebepleri sorgulanacaktır. İkinci aşamada fiziksel mesafe ve izolasyon önlemlerine uyamama durumlarını yaratan olumsuz yaşam düzeni koşulları ve özel durumları analiz edilecektir. Tüm bu analizler doğrultusunda bu olumsuz koşulların giderilmesi ve önlemlere tam uyum için kamuya rehberlik edecek stratejileri belirlenmesi ve ulusal politikalara öneriler olarak sunulması hedeflenmiştir. Kovid-19 salgını bitene kadar gevşetilmemesi gereken fiziksel mesafe ve izolasyon önlemlerinin sağlıklı işletilmesine katkı sunacak projede 6 aylık bir araştırma süresi öngörülmüştür” diye konuştu.

Proje ekibinde EÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Burcu Şentürk, Dr. Öğr. Üyesi Elif Üstündağlı Erten, Dr. Öğr. Üyesi  A. Erhan Zalluhoğlu’nun yanı sıra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Dr. Asuman Özgür Keysan ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ü. Şevkat Bahar Özvarış yer alıyor.

Kovid-19 salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrıya sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Çağrıya 160 farklı kurumdan başvuran  682 proje önerisinden 102’nin desteklenmeye hak kazandığı süreçte Ege Üniversitesi’nden üç proje önerisi de desteklenenler arasında yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir