Egeli genç hekim adayları otizmli bireylere bisiklet eğitimi verecek

EÜ’den “Otizmli Çocuklara Bisiklet Eğitimi” Sosyal Sorumluk Projesi

Egeli genç hekim adayları otizmli bireylere bisiklet eğitimi verecek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin öncülüğünde hazırlanan proje ile otizmli çocuklara bisiklet eğitimi verilecek.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak ve otizm spektrumundaki çocukların yaşadıkları sorunları yakından gözlemlemek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin öncülüğünde “Otizmli Çocuklara Bisiklet Eğitimi”  sosyal sorumluluk projesi hazırlandı. İki aşamadan oluşan projenin birinci aşamasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci ve üçüncü sınıf özel çalışma modülü gönüllü öğrencilerine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezen Köse tarafından otizm ile ilgili klinik, etiyoloji, tanılama süreçleri ve tedavi ve izlem alanlarında teorik bilgi aktarılacak. Projenin ikinci aşamasında ise eğitilen Egeli genç hekim adayları, proje kapsamında Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim alan ağır düzeydeki otizm tanılı 6-18 yaş grubu çocuk ve gençlere bisiklet sürme eğitimi verecek. Bisiklet sürme eğitimleri Dr. Serhat Ferrahi Değimli’nin öncülüğünde gönüllüler ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek. Projede görev alacak Egeli hekim adayları otizm spektrum bozukluğu tanısı konan çocuklarla hem iletişime geçecek hem de bedensel ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar. Ayrıca proje kapsamında okulda eğitim gören öğrencilerin ebeveynlerine ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme ve destek seminerleri de verilecek.

“Otizmli bireylerin sorunlarını yakından gözlemleyeceğiz”

Projede görev alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezen Köse “Otizm Spektrum Bozukluğu, (OSB) sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde sürekli eksiklik, duyusal hipo/hiper sensitivite ve stereotipik ilgi ve davranışlar ile karakterize bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Klinik bulgular erken çocukluk döneminden itibaren başlamakta ve günlük işlevselliği bozmaktadır. Etiyolojisinde genetik, biyolojik ve çevresel pek çok faktörün bir arada rol oynadığı bilinmekle beraber hastalığın sebepleri tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla, OSB olgularının ve ailelerinin ihtiyaçları alanında çalıştaylar düzenlenmiş ve 3 Aralık 2016 tarih ve 29907 sayılı Resmi Gazetede ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı’ yayınlanmıştır. Bu eylem planında öncelikli alanlardan biri farkındalık çalışmalarıdır. Bu bağlamda OSB olgularındaki genel klinik belirtiler ve erken dönemde gözlenen belirtiler hakkında bilgi sahibi olmak, otizm spektrumundaki çocukların yaşadıkları sorunları yakından gözlemlemek ve sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen gönüllü çalışmalara katkı sağlamak hedeflenmiştir” dedi. Bu bağlamda proje ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin “öncelikle projeye katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ilgili ÖÇM öğrencilerine teorik bilgi aktarımı yapılması planlanmıştır. Teorik bilgilendirme sonrasında Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezinde, hem otizmli çocukları gözlemlemek, hem sosyal iletişim becerilerini ve bedensel gelişimlerini desteklemek, sosyal yaşama katılımlarını arttırmak, hem de bu çocuklar için sorun olan kilo alımını spor aktivitesi ile dengelemeye çalışmak amacıyla gönüllü olarak yürütülen ‘bisiklet sürmeyi öğretme’ etkinliklerine katkı sunulması ve ayrıca genç hekim adaylarında ‘farkındalık’ yaratılması planlanmıştır” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin öncülüğünde hazırlan projede,  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden Dr. Serhat Ferrahi Değimli, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezen Köse, Konak Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürü Ercan Mermer, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Barış Çayıroğlu, Irmak Ceyda Yüksek,  Merve Bozkurt ve Orçun Deniz Yılmaz yer alıyor.

Projenin kalıcı olması planlanıyor

Proje ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi özel çalışma modülü gönüllü öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu konusunda farkındalık oluşturma,  Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konan kişilerin sosyalleşmeleri, iletişim becerilerini artırmaları, bedensel-motor becerilerinin gelişimi hedefleniyor. Okul çalışanlarına sosyal destek sağlayarak iş motivasyonlarının artmasına katkı sağlayacak proje ile ebeveynlere, çocuklarının yaşadıkları tıbbi sorunlar için danışabilecekleri ve ulaşabilecekleri bir destek ortamı sunulacak. Projenin süreklilik kazanarak,  kalıcı olması planlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir