Ege Üniversitesi birçok alanda hem kaliteli hem de yetkin…

*Ege Üniversitesi, yapılan yetkinlik analiz çalışmasına göre 75 üzerinde yetkinlik puanı ile  Güneş Enerjisi, Gıda Güvenliği, Biyomedikal, Tıbbi Tanı Kitleri, İlaç, Halk Sağlığı, Biyoenerji, Kimya (Temel Bilim) Nefroloji, Romatoloji, Hematoloji, Üroloji, Dermatoloji, Onkoloji, Radyoloji Pediatri, Patoloji, Gastroentroloji, Biyomalzeme, Kimya Mühendisliği, Uzay ve Gezegen, Matematik ve İstatistik, Deneysel Fizik, Gıda Biyoteknolojisi, Bitki Koruma, Arıtma Teknolojisi, İleri Fonksiyonel Malzeme, Su Ürünleri, Enerji Verimliliği, Rüzgar Enerjisi,  İnşaat Mühendisliği, gibi alanlarda hem kalite hem de hacim olarak yetkin bulundu.

 İZMİR(Ege Ajans)- TÜBİTAK, Türkiye’deki üniversitelerin yetkinliklerinin tespiti ve ulusal öncelikler doğrultusunda yönlendirilmelerine katkı sağlamak amacıyla “Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması” gerçekleştirdi. 143 üniversitenin 120 alanda yetkinliğinin belirlendiği çalışmada elde edilen sonuçların üniversitelerin yetkin oldukları alanlar hakkında objektif veriye dayalı bilgi vermesi ve odaklanabilecekleri alanlar hususunda yardımcı olması amaçlandı. Analiz sonuçlarında Ege Üniversitesi, birçok alanda öne çıkarak yetkinliğini kanıtladı.

Ege Üniversitesi(EÜ), yapılan yetkinlik analiz çalışmasına göre 75 üzerinde yetkinlik puanı ile  Güneş Enerjisi, Gıda Güvenliği, Biyomedikal, Tıbbi Tanı Kitleri, İlaç, Halk Sağlığı, Biyoenerji, ve Kimya (Temel Bilim) gibi alanlarda hem kalite hem de hacim olarak yetkin bulundu. Bununla birlikte, Nefroloji, Romatoloji, Hematoloji, Üroloji, Dermatoloji, Onkoloji, Radyoloji Pediatri, Patoloji, Gastroentroloji, Biyomalzeme, Kimya Mühendisliği, Uzay ve Gezegen, Matematik ve İstatistik, Deneysel Fizik, Gıda Biyoteknolojisi, Bitki Koruma, Arıtma teknolojisi, İleri Fonksiyonel Malzeme, Su Ürünleri, Enerji verimliliği, Rüzgar Enerjisi,  İnşaat Mühendisliği, gibi alanlarda da Ege Üniversitesi yetkinliğini kanıtladı.

“Üniversitemiz birçok alanda öne çıkıyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, TÜBİTAK’ın yaptığı bu çalışmanın, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde üniversitelerin etkin rol alabileceği alanların belirlenmesinde önemli rol oynayacağını belirtti. Prof. Dr. Budak, “Yapılan bu çalışma gösteriyor ki, Üniversitemiz özellikle sağlık alanında hem nitelik hem de nicelik olarak oldukça yetkin. Temel Bilimlerde ve enerji alanında da başarılı bir üniversiteyiz. Bilimin yanında sanata verdiğimiz önem de veriler ışığında görülüyor. Her zaman belirttiğimiz gibi; Ege Üniversitesi faaliyet gösterdiği her alanda iddialıdır ve yapacağımız çalışmalar ile tüm alanlarda yetkinliğimizi kanıtlamak istiyoruz. Bunun anahtarı ise takım çalışması ve fikir paylaşımı ile üniversitemizin potansiyelini ortaya çıkararak bu potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek. Sadece ülkemizde değil Dünya üniversiteleri arasında da üst sıraları zorlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu verilerin 2019 yılında ‘Araştırma Üniversiteleri’ arasına girme hedefimize önemli katkılar sunacağını düşünüyorum ” diye konuştu.

Yapılan çalışmada tüm veriler TÜBİTAK veritabanı ile Scopus ve SciVal programları kullanılarak 2010-2014 yılları için elde edilirken, ağırlıklandırma ve istatistiksel düzeltmeler yapılarak üniversitelere yönelik yetkinlik hesaplaması yapıldı. Yüzde 40 kalite ve yüzde 60 hacim olmak üzere iki boyutta incelenen yetkinlik puanının kalite kısmını üniversitenin dünyaya görece bağıl atıf endeksi ve üniversitenin atıf açısından dünya çapında en fazla atıf alan ilk yüzde 10’luk dilime girmiş yayın sayısı göstergeleri oluştururken; dünya toplam yayın sayısı içindeki üniversitenin payı, üniversitede yayın yapan akademisyen sayısı, üniversitenin TÜBİTAK destekli projelerine ait bütçe toplamı, üniversitenin TÜBİTAK destekli proje sayısı, üniversitenin Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi gibi göstergeler hacim kısmını oluşturdu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir