Ege’de “Okul Geliştirmede Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” çalıştayı düzenlendi

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Okul Geliştirmede Geçmiş, Şimdi ve Gelecek” çalıştayı düzenlendi. Eğitim Fakültesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hülya Yılmaz, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda, okul geliştirme uygulamaları ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması gibi konular tartışıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  “Bugün dünyada ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-kültürel ve iletişim alanlarında son derece hızlı ve kapsamlı değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri günlük yaşamın hemen hemen her alanında olduğu gibi eğitim alanında da görüyoruz. Türk Eğitim Sisteminde de son 20 yıllık süreçte birçok önemli değişim yaşanmıştır.  Eğitimde en büyük değişimin;  beşeri, fiziki, teknik ve bilimsel altyapının iyileştirilmesi konusunda olduğunu görüyoruz. Eğitim alanında en büyük gelişmelerden birisi de hiç kuşkusuz yükseköğretim alanında yaşanmıştır. Ülkemizde üniversite sayısı 207’ye çıkarılmış, öğretim elemanı sayısı 159 bini aşmıştır. Türkiye, yükseköğretim alanında da dünyada önemli cazibe merkezlerinden biri konumuna gelmiştir. Şu an ülkemizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı 125 binin üzerindedir” dedi.

“Nitelikli İnsan-Güçlü Toplum”

Türkiye’nin  2023 Stratejik Vizyonu ve  Onuncu Kalkınma Planının eğitim hedefleri “Nitelikli İnsan-Güçlü Toplum” bakış açısı üzerine kurulu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Necdet Budak,  “Bu kapsamda öğrenme ortamlarının niteliğinin artırılması, okul sisteminin yeniden yapılandırılması, okul yönetici ve öğretmenlerinin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim programlarına entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle eğitimde hizmet sunumunun iyileştirilmesi için okul ve öğretim kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, değişim ve okul geliştirmenin yönetimi ve kalitenin artırılmasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında Ar-Ge çalışmaları önem taşımaktadır. Eğitim ortamları, öğretim materyalleri, eğitim öğretim uygulamaları, öğrenci farklılıklarını dikkate alan ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla düzenlenmelidir. Geldiğimiz noktada, gençlerimize vereceğimiz eğitim ile geleceğimizin doğru orantılı olduğunu unutmadan, eğitim sistemimizde maksimum verimliliği nasıl sağlayabiliriz kaygısıyla adımlar atılmalıdır. Güçlü eğitim sistemi demek; nitelikli iş gücü, güçlü ekonomi ve sonuç olarak da güçlü Türkiye demektir. Sorunların çözümüne ve üniversite-okul işbirliğini geliştirmeye katkı sağlaması ümidiyle çalıştayın verimli geçmesini diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Hülya Yılmaz, “Eğitim yaşamımızın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Eğitim hem yasal, hem sosyal, hem psikolik hem de ekonomik temelli olan bir olgudur. Bu temeller eğitimin bireysel gereksinimlerini karşılamaktan öte toplumsal gereksinim olarak düzenli ve kurumsallaşmış bir şekilde sunulmasını gerektirmektedir. Okul yöneticisi olmak, değişimlerin yoğun olarak yaşandığı eğitim sisteminde çok ciddi sorumluluklar almayı gerektirmektedir. Günümüzde toplumun genelde eğitim sisteminden özelde de okuldan beklentilerinin yükselmesi bazı sorunların yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin eğitim yönetimi konusunda uzmanlık bilgilerini kullanarak değişimler karşısında mesleki gelişimlerini arttırmaları ve kendilerini hızlı bir şekilde yenilemeleri, okul üyelerinin işbirliği içinde çalışabilmelerini sağlamaları bu sorunlarla baş etmelerini kolaylaştırmaktadır. Bugünkü çalıştayda eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması ve okulların iyileştirilmesi kapsamında okul ve öğretim kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve incelenmesi, değişim ve okul geliştirmenin yönetimi ve kalitenin arttırılmasında karşılaşılan sorunların çözümüne odaklanılması planlanmaktadır. Çalıştayın bu sorunların çözümüne ve okul-fakülte işbirliğini geliştirmeye katkı sağlaması ümidiyle başta proje yöneticilerini ve paydaşlarını kutlar, başarılar dilerim” dedi.

Proje Danışmanı Prof. Dr. Erdal Toprakçı, “Eğitim, bireyin niteliklerinde, davranışlarında, duyuşsalında başta kendisinin yetenek ve yeterliliğini dikkate alarak sonra içinde bulunduğu toplumun özelliklerini, koşullarını, daha sonra da o toplumun içinde bulunduğu evrenselin koşullarını göze alan inşalar ve değişiklikler yapmak sürecidir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir