EÜ’de “3. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Sempozyumu”

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde  “3. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri Sempozyumu” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın onur konuğu olarak yer aldığı sempozyumun oturum başkanlığını Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Andiç Çakır üstlendi. Sempozyuma Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fırat Sarsar, çeşitli birimlerden akademisyenler ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Avrupa Komisyonu ve Polonya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen EMERGE projesi “Mühendislikte Girişimcilik Eğitimi” oturumu ve Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen CHET projesi “Mühendislik Eğitimi İçin Yaratıcılık” oturumu olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Necdet Budak gerçekleştirdi. Prof. Dr. Budak, “Günümüz yükseköğretim ekosisteminde, bilgi ve iletişim teknolojilerine olan talep hızla artmaktadır. Artan teknoloji talebi, eğitim ortamında ve yükseköğretim kurumlarında her zamankinden daha fazla çeşitliliğe yol açmıştır. Öte yandan genç neslin öğrenme becerileri değişti. Görsel öğrenmeye olan ilgileri arttı ve dikkat süreleri kısaldı. Ek olarak, son salgın, eğitimcileri yeni bilgi aktarım teknikleri aramaya sevk etti. Tüm bu değişiklikler, öğretim teknolojilerinin yüksek öğretime dahil edilmesini kaçınılmaz hale getirdi. Bugün mühendislik eğitiminde öğretim teknolojilerinin önemini paylaşmak için birlikteyiz. Öğretim teknolojilerinin etkin kullanımı, nitelikli mühendislik eğitiminin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu sempozyum, yetkin mühendisler yetiştirmek için öğretim teknolojilerindeki en son gelişmeleri paylaşmak, tartışmak ve uygulamak için eşsiz bir atmosfer sunmaktadır” diye konuştu.

Sempozyum dizisinin 3’üncüsünü Ege Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Budak, “Sempozyumun ilk günü, Avrupa Komisyonu ve Polonya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen EMERGE ‘Kadın Mühendis Girişimcileri Güçlendirme’ projesinin çoğaltıcı etkinliği olarak düzenlendi. İkinci gün, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen CHET ‘Yükseköğretim Mühendislik Öğretmenleri için Yaratıcılık’ projesinin çoğaltıcı etkinliği düzenlenecek. Seminerin katılımcıları, devam eden bu iki projenin ön sonuçlarını paylaşacaklar. Ayrıca mühendislik eğitiminde teknoloji entegrasyonu, mühendislik eğitiminde Covid-19 deneyimleri, dijital öğrenme materyalleri, mühendislik eğitiminde yaratıcılık ve girişimcilik gibi konular tartışılacak. Bu iki gün boyunca yüksek kaliteli araştırmalarını sunacak tüm katılımcılara üniversitem adına teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyon komitesi ile üniversitemizin destekleyici birimleri Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, EBILTEM-TTO, Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Ege-UZEM’e çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara verimli bir konferans diliyorum” dedi.

Üniversitelerin eğitim araştırması üzerinde durmalarının mühendislik eğitiminde önemli bir değişikliğe yol açtığına dikkat çekip, yetkin mühendisler yetiştirmek için mühendislik eğitimindeki son bulguların ve teknolojilerin tartışıldığı sempozyumda; mühendislik eğitimi, sanal öğrenme ortamı platformları, eğitim analitiği gibi konular işlendi. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılımcılar, yaptıkları sunumlarda; blok zincir uygulamaları, öğrencilerin akademik başarı durumları, veri madenciliği, pandemi sürecinde uzaktan eğitimde ölçme-değerlendirme gibi konulara değindiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir