Ege Üniversitesinde hedef tam akreditasyon

Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu: Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı

 Ege Üniversitesinde hedef tam akreditasyon

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde “Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu-Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Süreci Toplantısı” gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın başkanlığında;  kalite yönetimi, akreditasyon çalışmaları ve 2023 vizyonunun değerlendirildiği toplantıya; EÜ Senato Üyeleri, akademisyenler, koordinatörlükler, komisyon üyeleri ve idari çalışanlar katıldı.

Ege Üniversitesinde, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında sürdürülen kurumsal çalışmalara ilişkin yaklaşımlar ve hayata geçirilecek uygulamalar değerlendirildi.

Ege Üniversitesinin, araştırma üniversitesi hedefiyle eğitim-öğretimde kalite öncelikli ve öğrenci odaklı çalışma felsefesini benimseyerek çeşitli stratejiler ve politikalar belirlediğini ifade den Rektör Prof. Dr. Budak,  “Üniversitemiz, Türkiye’den 207 üniversite arasından sadece 55’inin başvurabildiği Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil edilen 11 yükseköğretim kurumundan birisidir.  Kalite ve Akreditasyon Programı ile üniversitemizde kalite kontrolünü içselleştirilerek yaygınlaştırıyoruz. Tüm süreçlerde kalitemizi tescilleyerek hem üniversitemizin itibarını artırmayı hem de aday öğrencilerde pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz. KAP programı, uluslararası tanınırlık yönünden de oldukça katkı sağlayacak bir süreç” diye konuştu.

Ege Üniversitesinde hedefin tam akreditasyon olduğunu söyleyen Rektör Budak, “Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu uyarınca iç değerlendirme raporumuzu hazırladık ve YÖK Kalite Kuruluna başvurumuzu yaptık. YÖKAK değerlendirme süreci; Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi ana başlıkları altında yapılacak. Bu yıl kriterlere uzaktan eğitim ve dijitalleşme parametresi de eklendi. Bu başlık altında da üniversitemizin uzaktan eğitim alt yapısı, yeterliliği, eğitim-öğretim süreçleri, insan kaynağı ve bilgi güvenliği gibi konular değerlendirilecek. Saydığımız beş temel başlığın yanında 21 ölçüt ve 58 alt ölçüt de değerlendirmeye dahil olacak. Tüm alt ölçütlerden aldığımız puan 650 puan üzeri olursa 5 yıllık tam akreditasyon Ege Üniversitesine verilecek. Bizim hedefimiz tam akreditasyonu sağlamak” dedi.

“Tüm birimlerimizle bu sürece hazırlıklı olmamız gerekiyor”

Kalite güvencesinin sağlanması için PUKÖ çevriminin sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Budak, “PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al)  çevrimini sağlıklı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bunun için tüm birimlerimizde kurumsal akreditasyon ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı. Web sayfalarımızdan süreç ile ilgili gerekli duyuruları yapmalıyız. Kurumsal iç değerlendirme raporunun içeriği personelimiz tarafından bilinmeli. Bilgi paketimizi de güncel tutmamız gerekiyor. Anketler yaparak bunların sonuçları doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmalıyız. Üniversite olarak tüm birimlerimizle bu sürece hazırlıklı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir