Uzm. Dr. Oral, “Fiziksel çevre, bireysel yaşam motivasyonunu artırıyor”

İZMİR(Ege Ajans)- Çalışma hayatında motivasyonu tetikleyen faktörler uzun yıllardır inceleniyor. Yapılan araştırmalarda, işyeri ortamını şekillendiren iç ve dış çevre faktörlerinin üretkenlik üzerindeki yapıcı katkıları fark ediliyor. Yöneticiler, çalışanların motivasyonunu arttırabilmek için, çalışma alanlarında ayrıntılı çevre projeleri ve düzenlemeleri gerçekleştirmeleri önem arz ediyor.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Onur Oral, “Etkin bir yönetim organizasyonu için en önemli başarı göstergelerinden birisi de, işlerini üst düzeyde verimlilikte gerçekleştirmek için motive olmuş çalışanlara sahip olmasıdır. Çalışma hayatında motivasyon kavramı kurumsal verimliliğe olumlu etki eden ve üretimsel niteliğin arttırılmasında ciddi katkısı olan değerler bütünü olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalarda, çalışma alanlarındaki iç-dış mekan ilişkisiyle şekillenen estetik değerlerin, teknolojik, ergonomik ve ulaşımsal ve diğer fiziksel çevre dokularını bütünleştirerek bireysel yaşam motivasyonu arttırabileceğini vurgulamaktadır” dedi.

Uzm. Dr. Onur Oral, “Yüksek motivasyon ve nitelikli üretkenlik için, iç ve dış çalışma alanlarının amacına uygun yapılandırılması ve şekillendirilmesi üzerinde durulması gereken çok önemli bir noktadır. Çalışanları çevreleyen iş yeri ve çalışma alanlarını yani fiziksel çevrelerinde estetik özellikler taşıyan düzenlemeler, psikolojik açıdan bireyleri olumlu yönde etkilediği ve başarılı çevre düzenlemelerinin çalışma hayatını olumlu etkilediği gözlenmektedir. Çalışma ve yaşam alanlarındaki yapıların ve yeşil alanların bir araya gelerek oluşturdukları fiziki çevre koşullarının,  çalışanların biyolojik gereksinimlerini karşılayan bir işlevsellik, psikolojik ve entelektüel ihtiyaçlarını karşılayan estetik niteliklerle donatılması sürekli değişen günlük yaşamın gerekleriyle barışık olarak şekillenmesi kaçınılmazdır.  Böylelikle çevre ve insan arasındaki ilişki dinamik bir olgu olarak kendini sürekli olarak yineleyebilmeli ve geliştirebilmelidir. Bireyin işlevsel yaşam ve gereksinmelerini karşılayan bir çevre olgusu için daha rahat, uygun, güvenli ve sağlıklı bir yaşam ve çalışma ortamını kurgulanmak amacıyla tasarlandığında yaşam ve çalışma hayatının estetik ve işlevsel değerler açıdan daha çağdaş ve daha nitelikli bir seviyeye taşınabilmesi mümkün olacaktır” ” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir