Rektör Budak, “Yerli ve Milli ilaç için tüm bilimsel gücümüzü seferber edeceğiz”

İlaç Sektörü Paydaşları “EÜ İlaç Ar-Ge Çalıştayı 2019”da buluştu

Rektör Budak, “Yerli ve Milli ilaç için tüm bilimsel gücümüzü seferber edeceğiz”

Ege Üniversitesi’nde düzenlenen “İlaç Ar-Ge Çalıştayı 2019” programında konuşan Rektör Budak, “Üniversitelerimizle ve özel sektörle bir araya gelerek yerli ve milli ilaç geliştirmek zorundayız. Ege Üniversitesi olarak biz bu duruma özel bir önem veriyoruz” dedi.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ise  “100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında Ege Üniversitesi 207 ile en yüksek sayıda aktif öğrencisi olan üniversitedir. Ege Üniversitesi bu kapsamda araştırma üniversitesi olma yolunda çok başarılı şekilde ilerliyor” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından “İlaç Ar-Ge Çalıştayı 2019” programı, EÜ Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde gerçekleştirildi. Onursal Başkanlığını EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yaptığı çalıştaya; YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, EÜ üst yönetimi ve senato üyeleri ile yurt içinden ve yurt dışından ilaç sektörü temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, “İlaç geliştirilmesi anlamında uygun ortamlar hazırlamadan başarılı olmamız mümkün gözükmüyor. Doktora eleman sayısı ne kadar artırılırsa, uluslararası alanda ne kadar kendimizi geliştirirsek, akademisyenlerimiz ne kadar fazla olursa o kadar ileriye doğru yatırım yapmış oluruz. Disiplinlerarası çalışmak zorundayız. Birlikte çalışma kültürünü alışmalıyız. ‘Ben hocayım ne dersem yaparsın’ devri kapandı. Her şeyde olduğu gibi ilaç geliştirme de teknoloji ile ivme kazandı. ‘Ben sadece kendi alanımda çalışırım’ dönemi bitti. Ar-Ge yapabilmek için üniversite sanayi işbirliği gerekiyor. Doktora sayımız düşük, Ar-Ge yatırımları düşük. Araştırma üniversitelerimizde insan kaynağı sayımızı artırmak gerekiyor. 100-2000 doktora bursu kapsamında Ege Üniversitesi 207 ile en yüksek sayıda aktif öğrencisi olan üniversitedir. Ege Üniversitesi bu kapsamda araştırma üniversitesi olma yolunda çok başarılı şekilde ilerliyor.  Farmakolojik ilaç araştırmalarında ikinci sırada biyoteknolojide ilk on da yer alıyor” dedi.

“Araştırma Üniversitesi olacağımıza inanıyorum”

Ege Üniversitesinin ciddi bir laboratuvar alt yapısına sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Necdet Budak, “Araştırma Üniversitesi olma yolunda iddialı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık, güçlü olduğumuz alanlardan birisi. İlaç geliştirme de patentlerimizin olduğu, özel sektörle ortak çalıştığımız bir alan. Bu alanda ülkemizdeki çalışmaları da yakından takip ediyoruz. 11. Kalkınma planında da yerli ve milli ilaç Ar-Ge çalışmalarına özel bir vurgu yapıldı. Akademik kadromuzla, alt yapımızla birlikte biz de bir katkı sunmak adına bu çalıştayı düzenliyoruz. Türkiye’de ilaca ulaşmak 15-20 yıl öncesine göre çok daha kolay durumda. Bu olumlu bir gelişme fakat bunun bir de dezavantajı var. İlaç konusunda dışa bağımlı duruma geliyoruz. Bu durum dünyada da bu şekilde. Bunu değiştirebilecek alt yapımız var. Üniversitelerimizle ve özel sektörle bir araya gelerek yerli ve milli ilaç geliştirmek zorundayız. Ege Üniversitesi olarak biz bu duruma özel bir önem veriyoruz ve iddialı olduğumuz bir alan. Geçtiğimiz günlerde Sağlıklı Yaşamın Geleceği şurasını gerçekleştirdik. Yine Pazar günü 1 milyon üyesi olan Sağlıklı Yaşıyoruz Platformu ile üniversitemiz ev sahipliğinde İzmirli vatandaşlarımızla bir araya geldik. İnsanlar sağlık alanına çok büyük ilgi gösteriyor.  İzmir, sağlık konusunda önemli bir merkez, sağlık şehri olarak ön plana çıkıyor” diye konuştu.

İlaç geliştirmenin zor bir süreç olduğunu belirten Rektör Budak,  “Sürdürülebilir bir planlama ve ciddi bir akademik kadro alt yapısı isteyen bir alan. TÜBİTAK ve YÖK’ün bu anlamda bize çok büyük destekleri var. Bu destekler sayesinde ve hocalarımızın çalışma performansları ile son iki yılda biz, en fazla proje yapan üniversite olduk. Bu gün bu çalıştayın düzenlenmesinde katkısı olan Eczacılık Fakültemize, Dekanımıza, özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, “Toplantının düzenlenme sürecinde başından beri çok büyük desteğini gördüğümüz Rektörümüz Necdet Budak’a düzenleme komitesi adına teşekkürü borç bilirim. İlaç araştırma geliştirmeleri hususunda ilk kez böyle bir toplantı düzenlemekten son derece mutluluk duymaktayız. Bu çalıştay üniversitemizin araştırma üniversitesi olma sürecinde sayın rektörümüzün bizlere kazandırdığı ivmenin bir sonucu. Aramızda son derece değerli konuklarımız ve bilim insanlarımız var. Dört ayrı panelde son derece nitelikli ve bize yol gösterecek bir dizi sonuçlar bulunacak. Bu sonuçları başta YÖK olmak üzere tüm akademi, endüstri ve ilgili paydaşlarımızla en iyi şekilde paylaşmaya gayret edeceğiz” dedi.

“Ar-Ge’de üniversite sektör işbirliği kaçınılmaz”

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay, “İlaç sektörü son yıllarda biyoteknoloji devrimi olarak adlandırılan Ar-Ge ve inovasyon temelli bir süreçten geçiyor. Ülkemiz, Ar-Ge ekosistemini oluşturmaya ve devamlılığını sağlamaya yönelik hamlelerini sürdürmektedir. On birinci kalkınma planında hedef gösterildiği üzere ilaç ve tıbbi cihaz sanayinde Ar-Ge üretim ve eğitim faaliyetlerinin yanında simülasyon merkezleri oluşturacak ve gerekirse diğer şirketlerle ortaklığa girecek sağlık vadesi ve sağlık teknolojileri oluşturma noktasında da liderlik yapacak ve ihracat odaklı daha yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesini sağlayacağız. Ar-Ge faaliyetlerinin artması Türkiye’nin klinik araştırmalarda bölgede lider konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Klinik araştırmaları arttırabilmek için her türlü yasal düzenlemeleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ülke olarak yeni ilaçlar geliştirilmesi için hızlı adımlar atılmalıdır. Sağlıkta yerlileşmeye ve millileşmeye kararlıyız. Ülkemizi ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılıktan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek alt yapı ve kapasiteye sahiptir. Yerli ilaç sektörümüz bu konuda önemli aşamalar kaydetmiştir. Ar-Ge’de üniversite sektör işbirliği kaçınılmaz bir şekilde önümüzde durmaktadır. Ege Üniversitesinin çalışmalarının bu konuda çok önemli olduğunu ve bu çalıştaydan çıkacak sonuçların bakanlığımız ve diğer sektör kurumlarımız açısından faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

Çalıştayın kapsamında; “İlaç Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Akademi Ve Endüstrininin Bakış Açısı”, “İlaç Ar-Ge Süreçleri, Start-Up, İlaç Ar-Ge Kümelenme Modelleri ve Ege Üniversitesinin Kurumsal Potansiyeli” konuları tartışıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir