EÜ’ de “Sürdürülebilir Hedeflerle Çevre ve Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi” Semineri

Prof. Dr. Bor, “Çevrenin korunmasına öncelik veren sürdürülebilir tarım-yeni yeşil devrim”

Mashal Haidari- Ecem Erdal

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi(ÇEVMER) Seminer Salonu’nda Perşembe Semineri kapsamında ÇEVMER Müdür Yardımcısı ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melike Bor “Sürdürülebilir Hedeflerle Çevre ve Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi” adlı sunumu gerçekleştirdi. Seminere ÇEVMER Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Armağan Kınal ve öğrenciler katıldı.

Seminerde konuşan Prof. Dr. Melike Bor “Sürdürülebilir tarım dediğimiz zaman; özellikle çevreye uyumlu, çevreye duyarlı, belli bir ekosistemin gerekliliklerini bilen, onu iyi tanıyan ve ona uygun olarak yürütülen tarımsal faaliyetlerden bahsediyoruz. Günümüzde etkileri ile çok sık yüzleştiğimiz küresel iklim değişikliği önemli nedenlerinden biri de nüfusa bağlı olarak tarımsal üretimdeki artıştır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar artan yoğun tarımsal üretimin sera gazı emisyonu, doğal su kaynaklarının kullanımı, tarım arazilerinin verimsizleşmesi, azot ve fosfor döngülerinin değişimi gibi birçok süreç üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Dünyanın kaynaklarını koruyabilmek için gerek üretim aşamasında gerekse üretim sonrası paketleme, depolama, taşıma vb. faaliyetlerde yeni yaklaşımlara ihtiyacımız var” dedi.

“Tüketim ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi önemli”

 Prof. Dr. Bor, “Konu ile ilgili bilimsel veriler ve modellemeler 2050 yılına kadar çevre üzerindeki tarımsal üretim kökenli baskının çok daha yüksek düzeylere ulaşacağını göstermektedir. Yeryüzünün sınırlayıcı faktörlerini dikkate aldığımızda sadece ürün kayıplarını ve israfını önlemek bile çok çarpıcı sonuçlar ortaya koyacaktır. Bitki biyolojisi alanında çalışan bilim insanlarına sürdürülebilir tarımsal üretimin en önemli aşaması olan çevresel streslere dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilebilmesi açısından çok iş düşüyor. Bununla birlikte, çevremizin korunmasına duyarlı bireyler olarak günlük yaşantımızdaki çeşitli alışkanlıkları örneğin; bitkisel kökenli -fleksiteryen beslenme- gibi değiştirerek hem sağlıklı hem de çevreye daha az zarar verir hale gelebiliriz” diye konuştu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir