EÜ halk sağlığında pek çok konuda farklı birimleriyle hizmet veriyor

 “Halk Sağlığı Haftası”

EÜ halk sağlığında pek çok konuda farklı birimleriyle hizmet veriyor

İZMİR(Ege Ajans)- Her yıl 3 – 9 Eylül tarihleri arasında kutlanan “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla bir açıklama yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, “ Ege Üniversitesi olarak koruyucu hizmetlere sadece hafta bu hafta çerçevesinde değil tüm yıl içinde sürdürülen çalışmalarla katkı sunulmaktadır. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak önderliğinde güzel İzmir’in kırsal alanlarında koruyucu hizmetler kapsamında sağlık eğitimi, erken tanı çalışmaları yürütülmektedir” dedi.

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Halk Sağlığı Haftası” her yıl 3 – 9 Eylül tarihleri arası kutlanıyor. “Halk Sağlığı Haftası” kapsamında koruyucu hizmetlerin önemi vurgulanıyor, hastalıklardan korunmaya yönelik sunulan hizmetler konusunda toplumda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu ve  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Hür Hassoy “Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi içerisinde ilk kurulan akademik birimlerden olan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı; İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesine ve ülke sathına  bilimsel ve eğitim öğretim  faaliyetlerinin  yanı sıra koruyucu hizmetler kapsamında sağlık eğitimi, erken tanı çalışmaları yürütüyor. Ege Üniversitesi,  Sigarayı Bırakma Polikliniği, Su Hijyeni Laboratuvarı, Meslek Hastalıkları Polikliniği ve Çalışan Sağlığı Güvenliği Birimi ile halk sağlığına koruyucu hekimlik bağlamında katkı veriyor, hizmetler sunuyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hür Hassoy “Halk sağlığı sağlıklı bireyin sağlıklı toplumu oluşturacağı anlayışından yola çıkarak, bireyin anne rahminden hayatının sonuna kadar olan tüm süreçte sağlıklı yaşam sürmesini ve hastalıklardan korunmasını amaçlar. Bireyi fiziksel, biyolojik ve sosyal çevresi ile bir bütün olarak görür, sağlık hizmetini kişiye hem sağlıklı iken hem hasta iken sunar. Sadece sağlık kurumuna başvuranları değil tüm toplumu kapsar. Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır. Koruyucu hizmetler hastalıkların ortaya çıkışını önlemek yanı sıra hastalıkların erken tanısı koymayı da kapsamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, “Ege Üniversitesi olarak koruyucu hizmetlere sadece hafta bu hafta çerçevesinde değil tüm yıl içinde sürdürülen çalışmalarla katkı sunulmaktadır. Sayın Prof. Dr. Necdet Budak önderliğinde güzel İzmir’in kırsal alanlarında koruyucu hizmetler kapsamında sağlık eğitimi, erken tanı çalışmaları yürütülmektedir. Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı sahada yürütülen bu hizmetlere katkı yanı sıra, okullarda, fabrikalarda ve huzurevlerinde sağlık eğitimi etkinliklerini sürdürmektedir. Üniversitemizin sağlık personeli olarak yetiştirdiği tüm öğrencilerimiz koruyucu hizmetlerin önemi konusunda bilinçlendirilmektedir” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı bünyesindeki farklı birimle halk sağlığına koruyucu hekimlik bağlamında katkı sağlandığını ifade eden Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu, “  Sigarayı bırakma polikliniği bu birimlerden biridir. Sağlık bakanlığı ile işbirliği içinde başvuranlara ücretsiz ilaçlar da sağlanmaktadır. Randevu almak için gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://halksagligi-med.ege.edu.tr/tr-  4008/sigara_birakma_poliklinigi.html. Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda su hijyeni laboratuvarı bulunmakta olup burada içme ve kullanma sularının bakteriyolojik, fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmaktadır. Bu laboratuvar 1957 yılından bu yana hizmet vermektedir. İçme ve kullanma sularında bakılabilen ölçütlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://halksagligi-med.ege.edu.tr/tr-4014/su_analiz_laboratuvari.html. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Meslek hastalıkları polikliniği ve “Çalışan Sağlığı Güvenliği” birimi aracılığı ile hem kurum içinde hem de kurum dışında koruyucu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunulmaktadır” dedi.

   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir