Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Ege Üniversitesinde gerçekleştirildi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi olarak sağlık ve ilaç sektörünün hızla değişen yapısını ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye özen gösteriyor, sağlıklı bir toplum düzeninin oluşturulması ve sürdürülmesi için tüm imkânlarımızla gayret gösteriyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Yeni Senato Salonunda yapılan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısına, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Eczacılık Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın,  37 farklı üniversitenin eczacılık fakültelerinin dekanları ve dekan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, eczacılık fakültelerinde verilen eğitim her yönü ile ele alınarak, kalitesinin artırılması,  Türkiye’deki eczacılık fakültelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan asgari gereklilikleri kapsayan Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programının yanı sıra eczacılık ile ilgili genel ve özel mesleki konuları ve  eczacılık fakültelerinin ortak sorunları konuşuldu.

Konsey toplantısı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın açılış konuşması ile başladı. Rektör Budak, “Öncelikle fakültemizden ve diğer üniversitelerin eczacılık fakültelerinden konseye katılım gösteren değerli bilim insanlarını selamlıyorum. Sağlık ve ilaç sektörleri; nesiller boyu karşılaştığımız sağlık problemlerinin çeşitliliğine bağlı olarak sürekli bir dönüşüm içerisinde olmuştur. Yaşanan bu değişime ayak uydurarak toplumu oluşturan bireylerin sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek sağlıklı bir toplum inşasının temel koşuludur.  Bizler Ege Üniversitesi olarak sağlık ve ilaç sektörünün hızla değişen yapısını ve ihtiyaçlarını yakından takip etmeye özen gösteriyor, sağlıklı bir toplum düzeninin oluşturulması ve sürdürülmesi için tüm imkânlarımızla gayret gösteriyoruz.  Hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarımızda topluma fayda ilkesine paralel olarak hareket ediyor; daha mutlu,  daha eğitimli, daha sağlıklı bir geleceğin inşasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.    Toplumun ihtiyaçlarını öncüleyen üniversite olarak hedeflerimiz doğrultusunda sağlıkla ilgili faaliyet ve çalışmalarımıza ciddiyetle eğiliyor; üniversitemizi bu alanda ileri taşımaya çabalıyoruz. Sağlıkla ilgili eğitim standartlarının yükseltilmesi ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesinin,  tüm üniversitelerin öncelikli hedefleri arasında yer alması gerektiğine inanıyoruz. Eczacılık Fakültemiz, üniversitemizin sağlık alanındaki hedeflerine ulaşmada etkin bir rol üstleniyor. Ulusal ve uluslararası arenada üniversitemizi başarıyla temsil eden akademisyenlerimiz, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra,  nitelikli eczacıların yetiştirilmesinde de önemli bir görev üstleniyor. Fakültemizin büyük bir mesleki sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği bu çabalar, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli katkılar sunuyor” dedi.

Yüksek Öğretim Kurumunun eczacılık eğitimi anlamında önemli bir adım attığını ifade eden Rektör Budak,  “2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlan Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı, üniversitelere eczacılık alanında kendilerini geliştirebilmeleri için önemli fırsatlar sunuyor.   Bugün çeşitli üniversitelerin Eczacılık Fakültesi Dekanlarıyla bir araya geldiğimiz bu değerli konseyde;  Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programının uygulanması sırasında belirlen sorunlar ve çözüm önerilerine paralel olarak yeni Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı hazırlama süreci tamamlanacak.  Ayrıca eczacılık mesleğinin ihtiyaçları ve günümüzde değişen uygulamaları gibi çeşitli konularda da bilgi ve fikir alışverişinde bulunulacak.  Bu duygu ve düşüncelerle, toplantıdan çıkacak sonuçların eczacılık alanına önemli katkılar sağlamasını diliyor;  bu değerli konseyin başkanlığını yürüten Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay başta olmak üzere, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Program kapsamında katılımcılar Ege Üniversitesi kampüs turu yaparak,  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tarihi Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesini ziyaret etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir