Doç. Dr. Esetlili,”Çiftçilerimizi yenilikçi tarımsal teknolojiler ile buluşturmayı planlıyoruz”

“Dijital Köy Kapsamında Tarımda Dijitalleşme Projesi”

İZMİR(Ege Ajans)- Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte gıdaya duyulan ihtiyacın aynı hızla artması ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tarımın hem stratejik önemini hem de insanlık için ne derece vazgeçilmez olduğunu ortaya koydu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Tolga Esetlili tarafından tarımda daha üretken, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir gıda üretiminin temini için “Dijital Köy Kapsamında Tarımda Dijitalleşme Projesi” hazırlandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 65 yıllık geçmişi ile ülkemizin ikinci, bölgemizin ilk Ziraat Fakültesi.  Güçlü bir akademik kadroya sahip olan fakültemiz, Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma alanlarını yoğunlaştırarak; disiplinlerarası, yenilikçi, üniversite-sanayi-STK iş birliği öncelikli ve toplumun refah düzeyini destekleyen çalışmalar yapıyor. Ziraat Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Tolga Esetlili de üretimde verimliliği artıran, maliyetleri düşüren, çevreyi koruyan ve sürdürülebilir tarımı destekleyen önemli bir çalışmaya öncülük ediyor. Hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Projenin içeriği ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Esetlili, “Dünya nüfusu büyük bir hızla artarken gıda ihtiyacı da aynı hızla artmaktadır. Artan bu ihtiyacı karşılayabilecek tek sektör olan tarım sektörü de gittikçe ivme kazanmaktadır. Özellikle geçirdiğimiz zorlu pandemi süreci, tarımın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmış oldu.  Gelinen bu noktada, tarımda daha üretken, verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir gıda üretiminin temini için yeni projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolasıyla, mevcut tarımsal üretim sisteminde acil bir dönüşümü gerektirmektedir. Bu da ancak dijital dönüşüm ile birlikte yeni teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün olabilecektir. Tarımda, hem verimli üretim yapma zorunluluğu, hem de değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için, dijital tarım uygulamalarını kullanmak gerekiyor” dedi.

“Proje ile üreticilere önemli kolaylıklar sunulacak”

Doç. Dr. M. Tolga Esetlili, “Özellikle yaşadığımız ve halen devam eden koronavirüs salgını düşünüldüğünde, aslında kesintisiz gıda teminin ve bu bağlamda tarımsal üretimin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Pandemi döneminde çiftçilerimizin etkilenmeden kesintisiz tarımsal üretimi devam ettirebilmeleri için dijital uygulamalar ve teknolojiler büyük önem taşımaktadır. Projemizin diğer odak noktalarından birisi de bu imkâna erişimi olmayan çiftçilerimize tarlalarını dijital dünyadan izleme fırsatını sunmaktır. Öyle ki çiftçilerimiz tarımsal üretim yaptıkları alanları özel olarak geliştirilecek cep telefonu uygulamaları ile istedikleri her an ve her yerden takip edebileceklerdir. Projemizin diğer bir çıktısı ise mobil uygulama üzerinde oluşturulacak bitki verimlilik haritaları sayesinde çiftçilerimiz tarlasının az gelişmiş bölgelerini görebilecek ve sadece bu bölge için gerekli tedbirleri daha çabuk ve düşük maliyet ile alabilme yeteneğine kavuşacaktır. Bu sadece üreticilerimizin girdilerinden kazanç sağlamayacaktır. Aynı zamanda çevresel kazanımları da beraberinde getirecektir. Daha az gübreleme ve pestisit kullanımı hem topraklarımızın hem de sularımızın kirlenmesini engelleyecektir. Ayrıca daha az ve kontrollü mazot kullanımı sayesinde tarımsal üretimde birim karbon ayak izinin azaltılmasına öncülük edecektir” dedi.

“Çiftçiler yenilikçi tarımsal teknolojiler ile buluşturulacak”

         Tarımda hem verimli üretim yapma zorunluluğu, hem de değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için, dijital tarım uygulamalarını kullanmak gerektiğini vurgulan Doç. Dr. M. Tolga Esetlili, “Hazırlayacağımız projemiz ile tarımda dijital dönüşümü sağlamak ve tarımsal verimlilik çalışmalarıyla üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimizi ‘dijital izleme’ gibi yenilikçi tarımsal teknolojiler ile buluşturarak akılcı çözümler üretmeyi planlıyoruz. Bu çözümler sayesinde çitçilerimiz bitkisel üretimini uzaktan takip edebileceği gibi dijital veriler kullanılarak bitkiye, toprağa zamanında müdahale etme imkânı sağlanması mümkün hale gelecektir. Bu da bir yandan verimde artışı sağlarken bir yandan da girdi maliyetlerinin düşürülmesinde önemli katkılara sağlayacaktır. Özellikle, üreticilerimizin gübre, ilaç ve akaryakıttan tasarruf etmesine olanak sağlayacak bu projemizin sonucunda çevreyi dikkate alan sürdürülebilir tarımın önceliklerine uyumlu, üretimde verimi ve kaliteyi arttıracak olan ‘tarımda dijital dönüşüm sistemleri’ çiftçilerimizin kullanımına hazır hale gelmiş olacaktır” dedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir