Prof. Dr. Göztaş, “Ege Üniversitesi, ‘Çevre’ konusunda da öncü rolünü sürdürüyor”

EÜ’nün ortağı olduğu  “Yeşil İşler” AB Projesi Fransız Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaya hak kazandı

Prof. Dr. Göztaş, “Ege Üniversitesi, ‘Çevre’ konusunda da öncü rolünü sürdürüyor”

Ege Üniversitesinin ortağı olduğu  “Yeşil İşler” Avrupa Birliği Projesi Fransız Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaya hak kazandı.

 Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş öncülüğündeki proje ekibinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda geliştirdikleri, Ege Üniversitesinin sürdürülebilir yeşil kampüs yaklaşımını destekleyen Avrupa Birliği ERASMUS Plus KA105 Projesi “COOPCOM GREENJOBS”, Fransız Ulusal Ajansının açtığı 2020 çağrısında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Ege Üniversitesinin içerisinde bulunduğu uluslararası projeler ile daima adından söz ettirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizin de ortaklığını yaptığı ‘Yeşil İşler’ AB Projesi, desteklenmeye hak kazandı. Göreve geldiğimiz günden itibaren daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kampüs oluşturmak adına önemli çalışmalara imza attık. Dünya yeşil üniversiteler sıralamasında son iki yılda sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Ege Üniversitesi olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Pek çok ülkeden araştırmacıların yer aldığı uluslararası projeyi gerçekleştiren hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, “Geleneksel işletme anlayışı, insanoğlunun dünya üzerinde hakimiyet kurma çabaları, artan nüfus ve tüketim yaklaşımları ile   doğal kaynaklar kıtlaşma noktasına gelmiş, çevre tahrip olmuş ve bu durum  çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, sürdürülebilirlik gibi bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. Sürdürülebilir iş ve işletmenin stratejik bir öncelik olarak gündeme gelmesi; yeşil iş, yeşil yönetim, yeşil işletme kavramı ile kurumlar; temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, üretimde yalınlaştırma, sürdürülebilir kalkınma, etkin kaynak kullanımı, topluma ve çevreye karşı sorumluluk ve karlılık,  çevresel etkileri dikkate alma, çalışanlarını çevre bilinci konusunda eğitme, çevreye zarar vermeyen ya da olabildiğinde az zarar veren teknolojiler kullanma, operasyonel faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize etme gibi çevre odaklı faaliyetlere yönelmeye başlamışlardır” dedi.

Ege Üniversitesinin “Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Göztaş, “Yaşadığımız dünyaya ve çevreye sorumluluğunun bilinciyle Ege Üniversitesi, Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Projesi ile çevre farkındalığını tüm faaliyetlerinde ön planda tutmaktadır. Bu yönde çevre aktiviteleri gerçekleştiren, eğitim ve öğretim süresi boyunca ve sonrasında sürdürülebilirlik olgusunu öğrencileri ve çalışanları için yaşam kültürü haline getirmeyi hedeflemektedir. Tüm paydaşları içerisine alan bütüncül bir yönetim anlayışını; sürdürülebilir yeşil kampüsü devreye sokmuştur” diye konuştu.

“Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Sıfır Karbon Emisyonu ve Geri Dönüşüm”

Ege Üniversitesinin, dünya gündeminin en öncelikli sorunlarından birisi olan “Çevre” konusunda da öncü rolünü sürdürmeyi amaçladığını ifade eden Prof. Dr. Göztaş, “Bu kapsamda Ege Üniversitesi, bünyesinde uzun yıllardır önemle ve hassasiyetle ele alınan ‘Çevre’ konusundaki birikimleri çevresel anlamda daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir üniversite olma yolunda hayata geçirmeyi ve bu konuda topluma bir rehber olmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir yeşil kampüs ile  ‘Çevresel Sürdürülebilirlik’ olgusunun üniversite yaşamında ve yönetim anlayışında önemle yer alması, kampüste tüm öğrenci ve çalışanlar arasında çevre duyarlılığının en üst seviyeye çıkarılması, üniversite faaliyetlerinin çevreye olası olumsuz etkilerinin ve risklerinin en az seviyeye çekilmesi, topluma ve yerel paydaşlara çevresel sürdürülebilirlik noktasında örnek olunması ve yeşil kent olma yolunda rehberlik rolü üstlenilmesi, kampüsü canlı bir laboratuvar olarak ele alıp, çalışanların ve öğrencilerin eğitim branşını gözetmeksizin çevresel öğreniminde ve çevre korumasında aktif yer almalarının sağlanması, yerel okullar, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve sanayi dahil olmak üzere daha geniş toplumsal kitlelere ulaşılarak paydaş işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, merkez kampüs ve çevredeki üniversite birimlerinde gelişim planlarında, tasarım ve geliştirme projelerinde ‘Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Sıfır Karbon Emisyonunun ve Geri Dönüşümün’ ilke edinilmesi ‘Sıfır Deşarj’ ilkesi doğrultusunda çevre hedeflerinin konması ve bunları etkin olarak ölçülmesi, raporlanması ve bu hedeflerin sürekli geliştirilmesi, öğrencilerin kampüs yaşam kalitesi, çeşitliliği ve eşitliğe yönelik politika ve uygulamalarının çevresel kriterler ile desteklenmesinin sağlanması, kültürel çeşitliliğin çevresel değerler ile harmanlandığı bir kampüs yaşamının hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile yeşil kampüs konusunda işbirliği çerçevesinin oluşturulmasının ve ortak hareketin sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.

Uluslararası ortaklı multidisipliner proje

 Ekim 2020 de başlaması planlanan ve 2 yıl sürecek olan proje; Türkiye’den  Ege Üniversitesi, Fransa’dan  Graphistes de l’Ombre Association,

Romanya’dan  Unıversıtatea De Vest Dın Tımısoara,  Portekiz’den  Maera Management, Accountıng And Educatıon Research Assocıatıon, İspanya’dan La Vidalenca Socıedad Cooperatıva, Yunanistan’dan Innovation Frontiers IKE

Bulgaristan’dan  Sdruzhenıe Balgarskı Mladezhkı Forum, Makedonya’dan  Association for Sustainable Development and Environmental Protection Go Green Skopje ortaklığında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, sürdürülebilir yeşil yönetim-yeşil iş konularında  eğitim programı geliştirilerek 3 ülkede birer haftalık yüz yüze ve online eğitimler verileceğini vurgulayan Prof. Dr. Göztaş,  “Her ortak ülkenin eşit katılımcı ile katılacağı eğitimlerde, yüz yüze toplam 96 kişiye uluslararası eğitim verilecek. Online eğitim ile de geniş gruplara ulaşılacak.  Program kapsamında ortak ülkelerden iyi örnekler araştırılacak, her eğitim ülkesinde en az 3 adet yeşil işletme- üniversite gezisi yapılacak, konu ile ilgili münazaralar düzenlenecek. Yeşil iş geliştiricileri, yeşil işletme yöneticileri, yeşil kampüs direktörleri eğitimlere konuk edilecek. Yeşil girişimcilik konusunda katılımcılar desteklenecek, atölyeler düzenlenecek. 3 ekolojik gönüllülük projesinde yer alınacak. Uluslararası bir network oluşturulup mevcut ekosistem ile ilişkilendirilecek. 3 yeşil aktivite düzenlenecek. Sosyal medya hesapları ve bir web sayfası geliştirilerek eğitim ve aktiviteler geniş katılım ve paylaşıma açılacak” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir