Moda Tasarımında Fark Yaratacak İki Yeni Program

EÜ lisansüstü eğitimlerine yenilerini ekliyor

Moda Tasarımında Fark Yaratacak İki Yeni Program

Bünyesinde önemli akademik birimleri barındıran Ege Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde bir yandan eğitim programlarını güncellerken diğer yandan yeni eğitim programlarını açmaya devam ediyor.

 Araştırma Üniversitesi olma hedefiyle önemli çalışmalara imza atan Ege Üniversitesi’nde Moda ve Tasarım Yüksekokulu bünyesine iki yeni lisansüstü program dahil edildi. Bu kapsamda; Moda Tasarımı Anabilim Dalı altında “Moda Tasarımı ve Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı ile Endüstriyel Tasarım İnterdisipliner Anabilim Dalı altında “Tasarım Kültürü ve Uygulamaları” Tezli İnterdisipliner Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul görerek açıldı.

Moda tasarımının, yeni bir yüzyılın eşiğinde baş döndürücü hızla gelişen küresel ve yerel gereksinimlerden doğmuş bir uzmanlık konusu olduğunu söyleyen EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, “İnsanların hayal güçlerini somutlaştıracağı bir alan olan moda, teknoloji ile birleşerek kitleleri sürükleyebilen disiplinlerden biri haline geldi. Özel sektör tarafından moda tasarımında yetişmiş nitelikli elemanlar sürekli olarak talep ediliyor. Bu alanda eğitim almış mezunların alanlarında daha başarılı olup, gelişen teknoloji, artan rekabet, değişen talepler ve pazar koşullarına daha iyi adapte olabilmeleri ancak eğitimlerini daima bir üst seviyeye çıkarmalarıyla mümkün olabilir. Yeni açtığımız Lisansüstü Programlarda, sektörün gereksinim duyduğu araştırmacı ruha sahip donanımlı, yaratıcı tasarımcılar yetiştirilirken, katma değeri ve ticari açıdan rekabet edebilirliği yüksek tasarım ürünlerinin endüstriyel sürece kazandırılmasını ve hazır giyim sektörünün sorunlarına çözüm bulacak araştırmalar ve projeler yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

 Yeni açılan programlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Öndoğan, “Moda Tasarımı ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans eğitimlerinin sonunda hazırlayacakları tez ile bilime ve tasarıma yenilik getirecek, geliştirecekleri yeni bilimsel yöntemleri ve tasarımları farklı alanlara uygulayabilecek ve ticari koleksiyon niteliğine sahip tasarımları ortaya çıkartabilecekler. Bu öğrenciler, Lisansüstü eğitimleri sırasında elde ettikleri bu kazanımlarla hazır giyim sektöründe, aksesuar tasarımında ve ticari koleksiyon hazırlamada kendi istihdamlarını yaratırken, istihdam edildikleri işletmelere de hazırladıkları güçlü ticari koleksiyonlar ile rekabet avantajı kazandıracaklar. Bunun yanı sıra öğrenciler, eğitimleri sırasında araştırma yöntemleri ile ilgili edinecekleri bilgiler sayesinde akademik yönlerini de geliştirecekler. Aldıkları eğitimle bilimsel makale yazabilen, Türkiye ve Dünyadaki bilimsel ve tasarıma yönelik yayın ve organizasyonları takip eden mezunlar, tasarım becerileri gelişmiş, ticari koleksiyon hazırlayabilen, çağdaş, araştırmacı, etik değerlere sahip nitelikli tasarımcılar olarak özel sektörde veya akademik olarak mesleki hayatlarına devam edebilecek” diye konuştu.

“Türkiye’de ilk”

 Tasarım Kültürü ve Uygulamaları İnterdisipliner Yüksek Lisans Programı hakkında da konuşan Prof. Dr. Öndoğan,  “Programımız, özellikle Türk kültür yapısından gelen tasarım uygulamalarını, günümüz küresel ve çağdaş kültüre uyarlayabilen, farklı disiplinleri bir çatı altında toplayarak etkileşmeleri ile daha etkili ve yaratıcı çalışmaların ortaya çıkması amacı ile açıldı. Bu program, üniversitemiz içerisinde; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çatısı altında Endüstriyel Tasarım İnterdisipliner Anabilim Dalı, Sanat Tarihi Anabilim Dalı ve Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı ile işbirliği içinde yürütülecek olup, farklı tasarım disiplinleri ve kültürlerini içeren ortak bir platformdur ve ‘Tasarım Kültürü ve Uygulamaları’ Tezli İnterdisipliner Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası çalışma olarak bu alanda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek. İnterdisipliner eğitim içerisinde, tasarım alanına ilgi duyan ve tasarım alanında çalışan farklı disiplinlerden gelen adaylar, kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir araştırma ve tez yazma olanağı bulacaklar. Bu programda eğitim alan öğrenciler uygulamaya yönelik çalışmaların yanı sıra, kuramsal alanda da proje yaparak uzmanlık ve deneyim kazanacaklar. Dolayısıyla program mezunları her alanda tasarım konusunda disiplinlerarası çalışma olanağı bulacaklar” dedi.

Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, her iki lisansüstü programında da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde eğitime başlanacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

  

  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir